bàn về bản sắc văn hóa dân tộc

Chia sẻ: alibabe_jewel

Bàn về bản sắc Văn hoá dân tộc quả là một việc làm hết sức khó khăn. Biết bao nhiêu công trình và bút mực nhằm tập trung vào câu hỏi “bản sắc dân tộc là gì?”, nhưng cuộc hành trình truy tìm này vẫn còn tiếp tục. Không thể nói việc làm này là viển vông và không có thật. Bản sắc văn hoá dân tộc bao hàm những mặt được hình thành và gắn bó với dân tộc từ thưở xa xưa, các mặt này được duy trì theo quá trình của lịch sử. Đó là các kiểu quan hệ hay một kiểu lựa...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: bàn về bản sắc văn hóa dân tộc

Bản sắc văn hóa dân tộc

Bàn về bản sắc Văn hoá dân tộc quả là một việc làm hết sức khó khăn.
Biết bao nhiêu công trình và bút mực nhằm tập trung vào câu hỏi “bản
sắc dân tộc là gì?”, nhưng cuộc hành trình truy tìm này vẫn còn tiếp tục.
Không thể nói việc làm này là viển vông và không có thật.

Bản sắc văn hoá dân tộc bao hàm những mặt được hình thành và gắn bó
với dân tộc từ thưở xa xưa, các mặt này được duy trì theo quá trình của
lịch sử. Đó là các kiểu quan hệ hay một kiểu lựa chọn riêng của một cộng
đồng về một phương thức ứng xử nào đó, khiến cho mỗi dân tộc hiện ra
với những nét độc đáo nhằm phân biệt với các dân tộc khác.
Có thật nhiều cách trả lời khác nhau về bản sắc dân tộc, và mọi người
cũng mặc nhiên công nhận rằng bản sắc dân tộc là cái có thật, nên rất
nhiều công trình gắng công tìm hiểu. Nhưng truy tìm theo hướng nào và
bằng cách nào là điều cần bàn đến. Bởi một lẽ ngay trong bản thân khái
niệm văn hoá cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi do đứng ở nhiều góc
độ khoa học khác nhau để nghiên cứu. Song ở đây chúng ta không sa đà
vào việc truy tìm một cách kiệt cùng về định nghĩa của văn hoá, vì càng đi
sâu tìm hiểu khái niệm này thì càng thêm phức tạp. Tựu chung, xét về mặt
biểu hiện, văn hoá là một hiện tượng xã hội mà không phải là hiện tượng
tự nhiên, và nó thuộc về giá trị tinh thần. Theo nghĩa chung nhất, văn hoá
được xem là toàn bộ những hoạt động sáng tạo của con người trong quá
khứ cũng như trong hiện tại tạo thành những chuẩn mực - giá trị, thị
hiếu và truyền thống, gọi chung là hệ giá trị - xã hội, một thành tố cơ
bản làm nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng dân tộc. Hệ giá trị xã hội
nào cũng đều nhằm vào sự thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của
con người, nó được biểu hiện trở thành các biểu tượng văn hoá - các
khuôn mẫu và chuẩn mực văn hoá.

Theo toàn thư quốc tế về phát triển văn hoá (International Thesaurus on
Cultural Development) của UNESCO: “Văn hoá là một tập hợp các hệ
thống biểu tượng, nó quy định thế ứng xử của con người và làm cho
một số đông người có thể giao tiếp với nhau, liên kết họ lại thành
một cộng đồng riêng biệt” [1]. Sự hình thành và phát triển văn hoá luôn
dựa vào năng lực của con người trong việc nhận thức và sáng tạo ra các
loại hình ngôn ngữ kí hiệu - biểu tượng ( Symbol). Bởi lẽ, biểu tượng
luôn chứa đựng trong nó những giá trị, mà đằng sau các giá trị thường ẩn
dấu một nhu cầu nào đó của con người. Trong mọi nhu cầu của đời sống
xã hội thì nhu cầu văn hoá là nhu cầu cao nhất - nhu cầu giải trí và sáng
tạo ra các tác phẩm văn hoá. Sự đa dạng của văn hoá biểu hiện tính phong
phú và tính nhiều vẻ của thế giới biểu tượng.

Khi nhấn mạnh đặc trưng cơ bản của văn hoá là mang tính biểu tượng
(Symbolic) thì đó cũng là lý do khiến phải xem xét kĩ hơn về loại hình
ngôn ngữ - kí hiệu tượng trưng này.

Biểu tượng là gì? Để tạm hiểu, ta có thể gọi nó là cái được dùng để biểu
thị một cái gì đó. Nó là hình ảnh tượng trưng được phô bày ra khiến người
ta cảm nhận một giá trị trừu suất tức là thế giới của ý nghĩa, cũng là thế
giới của văn hoá.

Từ điển Petit Larousse cho rằng: “Biểu tượng là dấu hiệu hình ảnh,
con vật sống động hay đồ vật biểu hiện một điều trừu tượng, nó là
hình ảnh cụ thể của một sự vật hay một điều gì đó”. [2]

C.G.Jung - nhà phân tâm học người Thuỵ Sỹ cũng quan niệm về biểu
tượng như sau:

“Biểu tượng là một danh từ, một tên gọi hay một đồ vật, ngay cả khi
là quen thuộc ở trong đời sống hàng ngày, nhưng vẫn chứa đựng
những mối liên hệ về mặt ý nghĩa, bổ sung vào cái ý nghĩa ước định
hiển nhiên và trực tiếp của chúng”. [3]

Trong Dịch thuyết cương lĩnh của Chu Hy, nhà triết học đời Tống cũng
giải thích: “Tượng là lấy hình này để tỏ nghĩa kia” [4] , tức là dùng cái
tri giác để nói lên cái khó có thể tri giác, hay dùng cái tĩnh để nói cái động,
dùng cái cụ thể để nói cái trừu tượng, dùng cái hữu hình để nói cái vô
hình v.v…

Biểu tượng là loại hình “kí hiệu” rất cổ xưa ra đời từ buổi bình minh của
lịch sử hình thành nhân loại. Biểu tượng được coi như là công cụ của tư
duy trong tiến trình nhận thức của con người. Nó là con đẻ của sự liên
tưởng và tưởng tượng, giúp cho con người khám phá ra thế giới đầy ý
nghĩa. Nhiều nhà nhân học văn hoá còn cho rằng “đơn vị cơ bản” của
văn hoá chính là biểu tượng - vật hàm chứa thông tin, và là hạt nhân “di
truyền xã hội” đầu tiên của loài người.

Thế giới biểu tượng là thế giới của ý nghĩa. Quá trình sáng tạo ra hệ
thống các biểu tượng cũng là quá trình “khách thể hoá” những “năng lực
bản chất người” để tạo nên thế giới văn hoá. Có thể xem văn hoá là
toàn bộ thế giới thông tin, không kể di truyền sinh vật, là biện pháp nhằm
tổ chức, bảo vệ và truyền bá thông tin. Như vậy, biểu tượng chính là hình
thức ngoại hiện của văn hoá, còn hệ thống ý nghĩa nằm bên trong mỗi
biểu tượng là nội dung cơ bản của nó. Văn hoá được coi như là một “văn
bản” các hệ thống biểu tượng.

Biểu tượng bao gồm mọi dạng thức hình ảnh tác động chủ yếu đến thính
giác và thị giác gây cho con người những rung động, những cảm xúc về
chúng theo nhiều mức độ khác nhau. Biểu tượng có mặt hầu hết trong các
mặt biểu hiện của đời sống từ lĩnh vực tôn giáo, nghệ thuật, chính trị,
văn hoá - xã hội… cho đến cả trong giấc mơ của con người. Thực chất
cuộc sống ngoài những nhận thức bằng tư duy lý tính mang tính khoa học
thông qua những hệ thống khái niệm và phạm trù v.v… thì còn biết bao
điều không thể hiểu biết trực tiếp được, nên người ta đã dùng một “vật
môi giới” làm trung gian nhằm để hiểu được những điều khó có thể tri
giác, ta gọi đó là biểu tượng như: “Rồng” biểu tượng cho quyền uy tối
cao; “Rùa” biểu tượng cho sự trường tồn, phúc thọ; “Bồ câu” biểu
tượng cho hoà bình; “Hoa sen” biểu tượng cho sự thanh cao; “Cái bắt
tay” biểu tượng cho sự thân thiện v.v…
Biểu tượng là phương thức nhận thức của con người, nó biểu thị toàn bộ
tâm cách cũng như tính cách của một dân tộc, tính phong phú của biểu
tượng cũng là sự tương ứng với tính đa dạng của cuộc sống, mà con
người cần truy tìm và nắm bắt lấy nó, nhằm thoả mãn mọi nhu cầu của
con ngưới trong đời sống xã hội. Thế giới biểu tượng là một vùng mù
đầy ý nghĩa mà con người là một động vật có năng lực biểu trưng và biết
sử dụng các biểu tượng (Homo - Symbolius).

Biểu tượng sống tiềm ẩn từ cõi vô thức, mà sự sáng tạo ra các biểu
tượng lại ở thế giới hữu thức, tức nó ra đời trong lòng đời sống của con
người. Do đó biểu tượng có những chức năng mà qua đó con người có thể
khám phá cũng như nhận thức sâu sắc cuộc sống của mình, từ đó tạo ra
những biến đổi rất lớn trong sự phát triển toàn diện về nhân cách của mỗi
con người, nói khác biểu tượng có chức năng chung nhất là điều chỉnh và
định hướng trở lại đời sống xã hội. Nó có vai trò làm động lực thúc đẩy
cho xã hội phát triển. Đó cũng là tính văn hoá của biểu tượng.

Về chức năng của biểu tượng như đã biết, chức năng đầu tiên của nó là
chức năng khám phá ra những giá trị, tức tri giác những điều khó có thể tri
giác bằng khái niệm. Đó là sự truy tìm của trí tuệ vào cõi vô minh, nhằm
tìm cách biểu hiện ra những ý nghĩa nào đó mà lý trí khó nắm bắt được.

Biểu tượng mở rộng trường ý thức trong mọi lĩnh vực, điều mà không thể
xảy ra được nếu như đòi hỏi ở biểu tượng một sự chính xác, cụ thể, theo
kiểu tư duy logic - khoa học. Vì khoa học là sự biểu hiện bằng các kí hiệu
mang tính chính xác như dấu hiệu của toán học. Còn biểu tượng không
mang tính cụ thể, chính xác mà nó là cái trừu tượng, đa nghĩa như các biểu
tượng Âm - Dương trong Kinh Dịch: Vạch liền (-) là tượng Dương, còn
hiểu là cha, mặt trời, lửa, ngày, hoà bình v.v…; Vạch đứt (--) là tượng Âm
còn hiểu là mẹ, mặt trăng, nước, đêm, chiến tranh v.v…

Ngoài ra, biểu tượng còn có chức năng thay thế, nhằm trả lời những câu
hỏi hay thoả mãn một ước vọng nào đó của con người, và chức năng siêu
nghiệm để tiếp cận các yếu tố thuộc lĩnh vực tâm linh. Chức năng giao
tiếp nhằm giúp cho con người liên kết lại với nhau. Song quan trọng hơn
cả là chức năng liên kết xã hội và chức năng giáo dục của biểu tượng.

Chức năng liên kết xã hội của biểu tượng thể hiện tính liên kết của cộng
đồng. Nó làm cho người ta hoà đồng với môi trường xã hội và nhóm như:
biểu tượng “Rồng”, “Tiên” khiến chúng ta nhớ về cội nguồn dân tộc,
biểu tượng “Cờ Tổ quốc” cho ta nghĩ mình là người dân đất Việt. Biểu
tượng trở thành ngôn ngữ chung của toàn nhân loại, nó biểu thị được
những giá trị mang tính chất toàn cầu như những biểu tượng “Hoà bình”,
“Tự do” v.v… Ngoài ra, biểu tượng còn có khả năng phát ra những tín
hiệu và lập khắc sau đó nó trở thành mệnh lệnh, thúc đẩy mọi người hành
động theo mệnh lệnh của trái tim một cách tự nguyện, tự giác mà không
cần một sự áp đặt nào của quyền lực. Đó chính là chức năng giáo dục của
biểu tượng.

Về vai trò của biểu tượng thì nó là nhân tố gợi mở cho ta phát hiện và
sáng tạo ra các giá trị mới - giá trị văn hoá. Bởi biểu tượng luôn ở vị trí
trung tâm của đời sống văn hoá. Nó là hạt nhân tâm lý cho sự tưởng
tượng, làm bộc lộ ra những bí mật của cõi vô thức và trở thành động lực
cho sự sáng tạo của thế giới hữu thức… Biểu tượng thực sự vén mở cho
ta thấy chân trời của trí tuệ bằng sự cảm nhận những giá trị đúng đắn của
cuộc sống. Sau cùng, biểu tượng còn hình thành nên các “khuôn mẫu văn
hoá” - khuôn mẫu hành vi trong mọi ứng xử của con người. Các khuôn
mẫu này được lắp đi lắp lại nhiều lần trong đời sống xã hội, theo chiều
dài lịch sử đã trở thành nếp sống, lối sống, phong tục, tập quán của mỗi
cộng đồng dân tộc khác nhau. Thực chất, biểu tượng đã thể hiện được
sắc thái riêng của mỗi nền văn hoá và đã tạo thành “cái gen” di truyền
của nền văn hoá đó, và biểu tượng đã trở thành “khuôn mẫu gốc”
(Archetype) và chuẩn mực văn hoá của mỗi cộng đồng.

Sự tìm hiểu biểu tượng cũng là sự nỗ lực của con người muốn vươn tới
sự “giải mã” các biểu tượng. Biết bao nhiêu giá trị của biểu tượng đang
còn chìm khuất trong huyền thoại, trong nếp sống, cả trong kho tàng văn
học - nghệ thuật và lễ hội truyền thống chưa được khám phá. Nói khác đi,
các giá trị chuẩn mực xã hội được đúc kết và được biểu hiện trở thành
các biểu tượng và đến lượt nó biểu tượng là sự thị hiện ra bên ngoài các
giá trị xã hội. Có thể hiểu biểu tượng là hình thức biểu đạt các giá trị, ý
nghĩa mà con người đã tìm kiếm và chọn lựa theo một kiểu ứng xử nào
đó, một quan hệ nào đó với tự nhiên và xã hội, và các giá trị đó được biểu
hiện ra bằng các biểu tượng. Nhận thức các hệ thống biểu tượng và
“giải mã” nó để hiểu về những giá trị, những tư tưởng được chìm ẩn
trong thế giới của biểu tượng. Đó là một cách thức để chấp nhận, để
khám phá ra được tâm lý, tính cách cũng như tinh thần của một dân tộc.
Và đó cũng là phương thức để nhận biết về “bản sắc dân tộc”.
Để làm rõ quan hệ này, ta có thể tìm hiểu thêm về tính biểu tượng trong
huyền thoại truyền thống của mỗi dân tộc. Huyền thoại của nhiều cộng
đồng người được bảo lưu cho đến nay thường bị coi là hoang đường và
thần thoại, nếu so với cái hiện đại. Nhưng nếu so sánh với quá khứ của
lịch sử nhân loại thì chúng ra đời ở một thời điểm đã khá muộn mằn, tức
trình độ tư duy và nhận thức con người đã được phát triển. Con người có
thể ghi lại những suy ngẫm của mình về vũ trụ, về thế gian mình đang
sống và huyền thoại ra đời như một sản phẩm tinh thần thông qua sự
cảm thụ, sự nhận thức của con người về hiện thực khách quan và được
phản ánh vào trong huyền thoại. Do đó những chất liệu làm nên huyền
thoại là có thật chứ không huyền. Có chăng phương pháp sáng tác huyền
thoại là phương pháp khái quát hoá, mô hình hoá bằng một loại hình ảnh
tượng trưng gọi là biểu tượng và chính các biểu tượng đã chứa đựng
trong nó những giá trị, tư tưởng mà cả cộng đồng dân tộc gửi gắm vào đó
như biểu tượng mặt trời, một biểu tượng được suy tôn ở hầu hết các dân
tộc Đông Nam Á, mà phương Đông là phương của mặt trời mọc. Nó nói
lên ý nghĩa là ánh sáng đem lại sự sinh tồn cho vạn vật. Hay biểu tượng
“Con Hồng - Cháu Lạc” đã trở thành biểu tượng về nguồn gốc của dân
tộc Việt. Ở đây, Hồng Bàng có nghĩa là “chim ngỗng trời lớn”, và như
vậy cũng có thể hiểu thêm về một dân tộc được hình thành bởi nền văn
hoá sông nước và trở thành nền văn minh lúa nước sau này. Vậy “Hồng
Bàng” ở đây không chỉ định một dòng họ mà là một đặc trưng của một
thị tộc được dùng để định tên tộc ấy và nó đã trở thành một biểu tượng
chung của cả một cộng đồng - dân tộc.
Từ những phân tích trên đây, nếu giả định có thể chấp nhận là biểu tượng
ra đời trước hết từ nhu cầu sở thuộc xã hội và tính cấu kết cộng đồng.
Chúng ra đời trên cơ sở của môi trường sinh tồn tự nhiên mà chỉ các thành
viên cộng đồng đó mới cảm nhận được theo cách nghĩ riêng và cách lựa
chọn của mình để biến nó thành giá trị tinh thần của cả cộng đồng, như
“Rồng” và “Chim” là biểu tượng của tính cộng đồng Bách Việt. “Rồng”
và “Chim” đẻ ra trứng là biểu tượng của sự nảy nở, sự phồn sinh, tràn
đầy viên mãn.

Biểu tượng đã được xác định bằng chính lý do ra đời của nó. Biểu tượng
là dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài để nhận biết sở thuộc cộng đồng.
Chính biểu tượng đã tồn tại trong lòng cộng đồng và mỗi thành viên trong
cộng đồng đó. Biểu tượng buộc người ta thừa nhận nó nếu như người ta
muốn tồn tại và mỗi thành viên sẽ là người tự nguyện chấp nhận nó, bởi
trong nó luôn chứa đựng những giá trị và nó điễn đạt được những điều
mong muốn cũng như những khát vọng của mọi thành viên trong cộng
đồng. Ta thấy biểu tượng có một giá trị đối với nhóm, đối với cộng đồng
và xã hội, nó có quyền năng tập hợp hay đồng tình về một giá trị, một tư
tưởng của cả cộng đồng. Biểu tượng luôn mang xã hội tính vì nó có sức
mạnh liên kết xã hội như khi nói: “Con Hồng - cháu Lạc”, hay “Tóc dài
- răng đen” thì đó là sự kêu gọi ý thức cộng đồng.

Có thể nói bản sắc văn hóa dân tộc chính là sự thể hiện của tâm lý dân
tộc, được biểu hiện ra ở lối sống, nếp sống, ở phong tục và tập quán, ở
sự ưa thích, cách suy nghĩ và ở cả thang bảng giá trị xã hội, bao gồm cả
sở trường và sở đoản. Tất cả cùng hiện ra những nét độc đáo, đặc sắc
nhằm phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Bản sắc văn hóa dân
tộc là sự biểu hiện về bản lĩnh sáng tạo của mỗi dân tộc. Nó được kết
tinh thành những biểu tượng văn hóa và thông qua các hệ thống biểu
tượng, ta có thể hiểu được tính cách của dân tộc đó.

Để tìm bản sắc dân tộc Việt Nam ta có thể tìm thấy một vài biểu hiện
của những giá trị truyền thống thông qua các biểu tượng văn hóa cụ thể
như: Trống đồng, Cồng, Chiêng, Rượu cần, Trầu cau v.v… Tất cả biểu
hiện này đã nói lên một nền văn hóa Nam Á bản địa. Và các biểu tượng
khác thuộc về văn hóa ứng xử như: “Một con ngựa đau cả tàu không ăn
cỏ”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung
một giàn”, “Tối lửa tắt đèn có nhau”, “Bán anh em xa mua láng giềng
gần” hay “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi
cao” v.v… Ở đây nội dung của chúng đã thể hiện được tính cộng đồng
của cả dân tộc.
Qua một số ví dụ trên, ta nhận thấy các hệ thống biểu tượng văn hóa -
dân tộc đã hàm chứa trong lòng nó những giá trị tư tưởng hết sức sâu sắc
và đầy hàm súc, nó thể hiện được tâm lý dân tộc trong quá trình chọn lựa
một kiểu ứng xử, một kiểu quan hệ với nhau trong đời sống văn hóa - xã
hội. Từ đó, ta có thể hiểu thêm phần nào về bản sắc văn hóa cổ truyền
Việt Nam được định hình ở một nền văn minh lúa nước và một nền văn
hóa làng xã. Để có thể nắm bắt một cách đầy đủ và chuẩn xác về bản
sắc của một nền văn hóa nói chung cũng như bản sắc văn hóa dân tộc
Việt Nam nói riêng, chúng ta không chỉ thông qua một vài biểu tượng đơn
lẻ mà có thể kết luận ngay điều đó, mà còn phải đi sâu nghiên cứu một
cách nghiêm túc toàn bộ các hệ thống biểu tượng truyền thống từ trong
các huyền thoại, lễ hội, văn hóa và nghệ thuật dân gian cho đến các khuôn
mẫu ứng xử v.v… Có như vậy, mới có thể khái quát một cách chính xác
về bản sắc văn hoá dân tộc.

Cuộc sống luôn thay đổi, biểu tượng cũng có những đổi thay, nhưng nếu
xác định kiểu lựa chọn về những giá trị nào đó, thông qua hệ thống biểu
tượng của cả cộng đồng, ta sẽ nhận ra sự khác biệt về mặt tâm cách cũng
như tính cách của một dân tộc. Chính sự khác nhau này đã làm nên sự đặc
sắc của mỗi nền văn hóa và đó cũng chính là sự thể hiện bản sắc riêng
của mỗi dân tộc.

Có thể nói, muốn tìm được bản sắc văn hóa dân tộc một cách chính xác
thì cần phải tìm thông qua các hệ thống biểu tượng có trong lòng mỗi
dân tộc.

TS. Nguyễn Văn Hậu

Trường ĐHVH Hà NộiTài liệu tham khảo

1. Bộ Văn hóa thông tin (1972) “Mấy vấn đề văn hóa và phát triển ở
Việt Nam hiện nay”, NXB Hà Nội, trang 164.

2. Đoàn Văn Chúc (1997) “Văn hóa học”, Viện Văn hóa, NXB Văn
hóa thông tin, Hà Nội, trang 78.
3. Jean Chevalier, Alain Gheerbran (1997) “Từ điển biểu tượng văn
hóa thế giới”, NXB Đà Nẵng, Trường Viết văn Nguyễn Du, Hà
Nội, trang XXIX.

4. Đoàn Văn Chúc (1997) “Xã hội học Văn hóa”, Viện Văn hóa, NXB
Văn hóa thông tin, trang 215.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản