BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN

Chia sẻ: hayateuw125

Tham khảo tài liệu 'bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kbnn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN

Đ/C- 04/KB


BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN


Tháng (Quý)....... Năm 200.....


Tên đơn vị ..........................................................................................................................................................


Địa chỉ..................................................................................................................... ............................................


Số hiệu tài khoản ................................................................................................................................................


Đơn vị: đồng


Diến giải Số liệu tại đơn vị Số liệu tại KBNN Chênh lệch Nguyên nhân


Số dư đầu kỳ


Phát sinh tăng trong kỳ
Phát sinh giảm trong kỳ


Số dư cuối kỳ
..............., ngày.......tháng.....năm 200.. ..............., ngày.......tháng.....năm 200..


Xác nhận của Kho bạc Nhà nước


Kế toán Kế toán trưởng Kế toán trưởng Chủ tài khoản


(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản