Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bảng cam kết thực tập

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

0
281
lượt xem
72
download

Tài liệu tham khảo về Bảng cam kết thực tập

Bảng cam kết thực tập
Nội dung Text

  1. Mã tài liệu: NS – 04 – BM04 QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BẢNG CAM KẾT THỰC TÂP Kính gửi : ……………………………………………………………………….. Họ và tên: .....................................................Năm sinh:.................................................... Giới tính:.........................................................Dân tộc:........................................................ CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp.....................cấp ngày.............................. Thường trú tại:....................................................................................................................... Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................... Sinh viên khoa:...................................................Trường:...................................................... Thời gian thực tập tại công ty............................................................................................... Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của công ty, tuân theo đúng theo chương trình thực tập đã được duyệt và bảo vệ mọi bí mật của công ty mà tôi được tiếp cận. Nếu tôi thực hiện sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng như các quy định của công ty và quy định của pháp luật. Người làm đơn
Đồng bộ tài khoản