Bảng cam kết thực tập

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo về Bảng cam kết thực tập

Nội dung Text: Bảng cam kết thực tập

Mã tài liệu: NS – 04 – BM04
QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành:BẢNG CAM KẾT THỰC TÂP

Kính gửi : ………………………………………………………………………..


Họ và tên: .....................................................Năm sinh:....................................................
Giới tính:.........................................................Dân tộc:........................................................
CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp.....................cấp
ngày..............................
Thường trú
tại:.......................................................................................................................
Chỗ ở hiện
nay:......................................................................................................................
Sinh viên
khoa:...................................................Trường:......................................................
Thời gian thực tập tại công
ty...............................................................................................

Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của công ty, tuân theo đúng theo chương trình
thực tập đã được duyệt và bảo vệ mọi bí mật của công ty mà tôi được tiếp cận.

Nếu tôi thực hiện sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng như các quy định
của công ty và quy định của pháp luật.

Người làm đơn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản