BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
6
download

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với dữ liệu đã cho ở phần trước, trong Access việc tạo ra các báo cáo là dễ dàng vì Access hỗ trợ tốt các mối quan hệ, các mối liên kết. Ngoài ra Access còn tạo và lưu các Query trung gian để từ Query này tạo nên query khác thỏa mãn yêu cầu của chúng ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

  1. BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH 3 QUERY CHO 1 BÁO CÁO Với dữ liệu đã cho ở phần trước, trong Access việc tạo ra các báo cáo là dễ dàng vì Access hỗ trợ tốt các mối quan hệ, các mối li ên kết. Ngoài ra Access còn tạo và lưu các Query trung gian để từ Query này tạo nên query khác thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Đối với báo cáo Bảng cân đối phát sinh, trong Access tôi tạo 2 Query trung gian và 1 query chính lấy dữ liệu từ 1 table và 2 query này. Trong Excel thì không thể. Tuy nhiên ta sẽ biến điều không thể thành có thể: Tạo Query thứ nhất lấy số dư đầu kỳ của các tài khoản, liệt kê tất cả tài khoản trong DmTK dù có số dư hay không. (Bằng cách chọn loại liên kết). Đưa ra Excel vào 4 cột từ A đến D
  2. Tạo query thứ hai lấy tổng phát sinh b ên nợ các TK, liệt kê tất cả TK dù có phát sinh nợ hay không. Đưa ra Excel 2 cột E và F Tạo query thứ 3 lấy tổng phát sinh bên có các TK, liệt kê tất cả TK dù có phát sinh có hay không. Đưa ra Excel 2 cột G và H
  3. Coi trên Excel khá là xấu xí: Phải dấu bớt cột E và G, tính toán 2 cột dư nợ và dư có cuối kỳ và trang trí lại. Hoặc tạo 1 báo cáo đàng hoàng ở sheet khác với số liệu từ sheet này.
Đồng bộ tài khoản