Bảng cân đối tài sản

Chia sẻ: phuongthanh1

Bảng cân đối tài sản

Nội dung Text: Bảng cân đối tài sản

Bảng cân đối tài sản
Bảng cân đối tài sản

Triệu đồng Việt Nam

Thực tế Dự tính

2002 2003 2004 2005 2006

Tài sản có


Tài sản lưu động


Tiền mặt


Các khoản phải thu


Dự trữ tồn kho


Tài sản lưu động khác


Tổng tài sản lưu động


Tài sản cố định


Đất đai và nhà xưởng


Trừ khấu hao luỹ kế


Thiết bị máy móc


Trừ khấu hao luỹ kế


Tài sản cố định khác


Tổng tài sản cố định


Tổng tài sản
Tài sản Nợ


Nợ ngắn hạn


Nợ ngắn hạn


Các khoản phải trả


Các khoản phải trả khác


Tổng nợ lưu động


Các khoản nợ trả chậm


Nợ dài hạn


Tổng nợ


Vốn (Vốn chủ sở hữu) *


Vốn


Lợi nhuận để lại


Tổng vốn chủ sở hữu


Tổng tài sản nợ và vốn chủ sở
hữ u


Ghi chú: (*) Có rất nhiều nguồn vốn chủ sở hữu: tiền mặt khi công ty được
thành lập, giá trị của tài sản cố định do chủ sở hữu đóng góp từ khi bắt đầu kinh
doanh, lợi nhuận luỹ kế, giá trị của tài sản sau khi định giá lại và tiền bán cổ phần
cho người khác.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản