Bảng cân đối thu chi tiền mặt

Chia sẻ: trangdai

Bảng cân đối kế toán thu chi tiền mặt. Phân tích độ nhạy (các khoản thu, chi giao động trong khoảng 5%)

Nội dung Text: Bảng cân đối thu chi tiền mặt

Bảng cân đối thu chi tiền mặt
Phân tích độ nhậy
(Giả định rằng, các khoản thu, chi giao động trong khoảng 5%)Lưu chuyển tiền mặt
Mức thấp Dự kiến Mức cao
Ghi chú: Hãy đưa các thông tin về lưu chuyển tiền mặt vào cột giữa
"Lưu chuyển tiền mặt dự kiến"
Dư đầu kỳ $0 $0 $0
Thu ti ền mặt (thu nhập)
Các khoản phải thu $19 $20 $21
Lãi cho vay $19 $20 $21
Bán hàng và chuy ển giao $19 $20 $21
Các khoản khác
$0 $0
$0 $0
Tổng thu $57 $60 $63
Tạm dư tiền mặt $57 $60 $63
Chi tiền mặt:
Quảng cáo $0 $0
Phí Ngân hàng $0 $0
Dự trù $0 $0
Phí thẻ tín dụng $0 $0
Phí giao hàng $0 $0
Đặt cọc $0 $0
Nợ và thuê $0 $0
Bảo hiểm y tế $0 $0
Bảo hiểm $0 $0
Trả lãi $0 $0
Mua hàng dự trữ $0 $0
Trả các hợp đồng thuê $0 $0
Môn bài và gi ấy phép $0 $0
Các khoản linh tinh $0 $0
Văn phòng $0 $0
Lương công nhân $0 $0
Thu ế lao động $0 $0
Các loại phí chuyên ngành $0 $0
Thuê b ất động sản $0 $0
Sửa chữa và duy ty $0 $0
Thu ế doanh thu $0 $0
Các dịch vụ $0 $0
Hướng dẫn $0 $0
Người cung cấp $0 $0
Thu ế và môn bài $0 $0
Điện, nước, điện thoại $21 $20 $19
Các khoản khác
$0 $0
$0 $0
$0 $0
Cộng $21 $20 $19
Các khoản chi khác
Mu thiết bị
Xây nhà, xưởng $0 $0
Trang trí nội thất $0 $0
Trang thiết bị $0 $0
Lắp đặt trang thiết bị $0 $0
Sửa chữa và điều chỉnh $0 $0
Trả cho hợp đồng thuê $0 $0
Trả vay gốc $0 $0
Trả cho chủ sở hữu $0 $0
Các khoản khác
$0 $0
Cộng $0 $0 $0
Chi tổng cộng $21 $20 $19
Dư cuối kỳ $36 $40 $44
Page 1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản