Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bảng chấm công tăng ca

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 149

0
588
views

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Bảng chấm công tăng ca

Bảng chấm công tăng ca
Nội dung Text

  1. BẢNG CHẤM CÔNG TĂNG CA Ngày …. tháng …. năm 200… THỜI GIAN LÀM THÊM GHI BỘ ST Thời MÔ TẢ CÔNG KÝ C HỌ VÀ TÊN PHẬ Tổng T gian VIỆC NHẬN H N Ngày số (Từ . Ú giờ .đến) Tổ Bảo vệ Trưởng BP T. Phòng Nhân sự
Đồng bộ tài khoản