Bảng chấm công tăng ca

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Bảng chấm công tăng ca

Nội dung Text: Bảng chấm công tăng ca

 

  1. BẢNG CHẤM CÔNG TĂNG CA Ngày …. tháng …. năm 200… THỜI GIAN LÀM THÊM GHI BỘ ST Thời MÔ TẢ CÔNG KÝ C HỌ VÀ TÊN PHẬ Tổng T gian VIỆC NHẬN H N Ngày số (Từ . Ú giờ .đến) Tổ Bảo vệ Trưởng BP T. Phòng Nhân sự
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản