Bảng chữ cái

Chia sẻ: Tran Thutrang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

1
772
lượt xem
132
download

Bảng chữ cái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng chữ cái này sẽ giúp các bé trong quá trình luyện chữ, đặc biệt là các bé học mẫu giáo và các bé chuẩn bị vô lớp một. Các bậc phụ huynh cũng có thể dựa vào bảng chữ cái này để hướng dẫn các bé luyện chữ và tập đọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng chữ cái

 1. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Aa Aa Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 2. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 ¡¨ Ùù Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 3. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 ¢© Êê Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 4. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Bb Bb Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 5. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Cc Cc Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 6. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Dd Dd Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 7. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Đđ Àà Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 8. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Ee Ee Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 9. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 £ª Ïï Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 10. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Gg Gg Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 11. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Hh Hh Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 12. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Ii Ii Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 13. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Kk Kk Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 14. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Ll Ll Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 15. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Mm Mm Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 16. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Nn Nn Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 17. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Oo Oo Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 18. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 ¤« Öö Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 19. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 ¥ ¥ Úú Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
 20. Bùi Vương Phú _ Lớp 5 tuổi A – 0313 945 090 Pp Pp Trường mầm non Bán công Quyết Tiến – Tiên Lãng
Đồng bộ tài khoản