Bằng chứng tiến hóa

Chia sẻ: ntgioi120401

. Cơ quan thoái hoá "br" Là những cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành, nó tiêu giảm dần chỉ để lại một vài vết tích. "br" VD: Dấu tích xương chậu ở trăn, di tích nhuỵ ở hoa đực cây đu đủ, ruột thừa ở người…

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bằng chứng tiến hóa

Chương I: BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁBÀI 32:
BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH VÀ
PHÔI SINH HỌC SO SÁNH


I. Bằng chứng giải phẫu học so sánh
II. Bằng chứng phôi sinh học so sánh
GV: Bïi ThÞ NguyÖt Nga
I.BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH
1. Cơ quan tương đồng
Tay Cánh dơi
Vây cá voi
Chân mèo
người

-Cho biết tên cơ quan, nguồn gốc cơ quan, chức
năng của cơ quan các loài trên?
Loài Người mèo Cá voi Dơi
Tiêu chí
Tên cơ quan Tay chân Vây Cánh
Tương đồng
Nguồn gốc cq Chi trước Chi trước Chi trước Chi trước
(như nhau)
Chức năng cq Linh hoạt Đi, vồ mồi bơi Bay
(Khác nhau) Cầm,nắm

-Thế nào là cơ quan tương đồng ?
-Là các cơ quan ở các loài có cùng nguồn gốc
từ 1 cơ quan tổ tiên, có chức năng khác nhau
2. Cơ quan thoái hoá
Là những cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ
thể trưởng thành, nó tiêu giảm dần chỉ để lại
một vài vết tích.

VD: Dấu tích xương chậu ở trăn, di tích nhuỵ ở
hoa đực cây đu đủ, ruột thừaRungười… ười
ở ột thừa ng

* Trường hợp cơ quan thoái hoá lại phát triển
mạnh và biểu hiện ở một cá thể nào đó gọi là
Manh tràng
hiện tượng lại tổ.
thú ăn cỏ
Mét sè C¬ quan tho¸I hãa ë ng−êi
Ruét thõa
ë ng−êi

NÕp thÞt nhá
ë m¾t ng−êi

MÝ m¾t thø
3 ë bå c©u
Ruét tÞt ë §V ¨n


§Çu nhän ë
vμnh tai ng−êi


MÊu låi ë
vμnh tai thó
HiÖn t−îng l¹i tæ (L¹i gièng)
Ng−êi nhiÒu vó
Ng−êi rËm l«ng
Ng−êi cã ®u«i
3.Cơ quan tương tự


Cánh ong
phát triển
từ mặt lưng
của phần ngực


Cánh chim
là biến dạng
của chi trước
3.Cơ quan tương tự

Loài Ong Chim sẻ
Tiêu chí
Tên cơ quan
Cánh Cánh
tương tự
Nguồn gốc cq Mặt lưng của Biến dạng của
(Khác nhau ) phần ngực chi trước
Chức năng
Bay Bay
(như nhau )
-Cơ quan tương tự là : Cơ quan khác nguồn
gốc, có chức năng như nhau
Từ
biểu


Lá biến Lá biến
dạng dạng


*Gai xương rồng *Gai hồng *Tua cuốn ở đậu hà lan
Gai xương rồng và gai hồng là cơ quan tương tự
Là cơ quan tương đồng hay cơ quan tương tự ? Nên
Gai xương rồng và tua cuốn ở đậu Hà Lan là cơ
quan ụương đồng nào để chứng minh nguồn gốc?
sử d t ng cơ quan
-Các loài sinh vật càng có nhiều cơ quan
tương đồng cho phép kết luận gì ?
KL: Các sinh vật có họ hàng càng gần.
-Phân biệt cơ quan tương đồng và cơ
quan tương tự về nguồn gốc, chức năng?

C.q. tương đồng Cq tương tự
Tiêu chí
Cùng 1 cơ quan Khác cơ
Nguồn gốc cq tổ tiên quan tổ tiên
Khác nhau Như nhau
Chức năng

Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hoá phân li
Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hoá đồng quy
II.Bằng chứng phôi sinh học so sánh
Phôi là giai đoạn phát triển nào của cá thể?

Phôi cá


Phôi rùa


Phôi gà


Phôi người
1. Sự giống nhau trong phát
triển phôi
• Những bằng chứng giải phẫu học so sánh
cho thấy các mối quan hệ về nguồn gốc
chung giữa các loài, giữa cấu tạo và chức
năng của các cơ quan, giữa cơ thể với
môi trường trong quá trình tiến hoá.
• VD: SGK.
• sự giống nhau trong phát triển phôi là một
bằng chứng về nguồn gốc chung của
chúng.
2. Định luật phát sinh sinh vật
• Định luật Muller – Haeckel: “Sự phát triển cá thể
phản ánh một cách rút gọn sự phát triển của
loài”
• VD 1: sự biến đổi phôi người:
– 18-20 ngày vẫn còn dấu vết các khe mang
– Tim lúc đầu chỉ có 1 tâm thất, 1 tâm nhĩ như cá 1
tâm thất, 2 tâm nhĩ như lưỡng cư tim 4 ngăn.
• VD 2: hoa ngô, trong giai đoạn đầu có cả nhị và
nhuỵ, nhưng về sau mầm nhuỵ tiêu biến tạo
hoa đực, hoặc chỉ có nhuỵ phát triển tạo hoa
cái ngô bắt nguồn từ cây lưỡng tính.
Định luật này đúng cho cả thực vật, động vật.
Được vận dụng để xem xét quan hệ họ hàng
giữa các loài.
*Kiểm tra :
-Dựa vào các
đặc điểm
giống nhau
để khẳng
định điều gì?
* Nguồn gốc
các loài
-Dựa vào đặc
điểm khác
nhau để
khẳng định
điều gì ?
*Sự tiến hoá
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản