Bảng đánh giá đào tạo và tập sự (thử việc)

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
218
lượt xem
79
download

Bảng đánh giá đào tạo và tập sự (thử việc)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng đánh giá đào tạo và tập sự (thử việc)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng đánh giá đào tạo và tập sự (thử việc)

  1. Bảng đánh giá đào tạo và tập sự (thử việc) Ngày tháng năm Người được Phòng Họ tên đánh giá Ngày vào công ty Thời gian T.S. Yếu Các mục Nội dung đánh giá M ức Người đánh tố đánh giá giá A B C D E Thứ 1 Thứ 2 1. Tinh Mức độ trung thực & tinh thần thần trách trách nhiệm đối với việc thi hành nhiệm và kết quả công việc 2. Tính tích Mức độ nhiệt tình, tự nguyện thực cực hiện nhiệm vụ. Thái 3. Tính hợp Hợp đồng tốt và quan hệ tốt với độ đồng mọi người 4. Tính kỷ Chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt luật nhiệm vụ và các mệnh lệnh yêu cầu của công ty 5. Giờ giấc Mức độ thực hiện đi về đi muộn làm việc về sớm, ra ngoài (vắng) 6. Tư Tư chất và khả năng phát triển thể chất& khả hiện trong quá trình thực hiện năng phát nhiệm vụ triển Năn 7. Ch.lượng Mức độ tốt, xấu việc thực hiện g lực công việc nhiệm vụ được giao. 8. Kh.lượng Trong thời gian quy định đã thực công việc hiện 9. Khả Có nắm chính xác nhiệm vụ và có năng phù hợp với khả năng không 10. Tình.h t. Mức độ chính xác, thành thực hiện c. việc trong thực hiện nhiệm vụ. Tính tương lai Dự đoán mức độ thành đạt sau này Tình hình sức Mức độ sức khoẻ hiện tại khoẻ Các điểm khác Điểm T.B. * Tổng số điểm dưới 144 không ký hợp đồng Tổng số điểm ý kiến người đánh giá T.1 ý kiến của người đánh giá T.2 Đánh giá tổng hợp
  2. Chức vụ: Trưởng phòng Chức vụ: Tổng trưởng phòng Họ tên: Họ tên:
Đồng bộ tài khoản