Bảng đánh giá kết quả thực tập hàng tháng

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
231
lượt xem
32
download

Bảng đánh giá kết quả thực tập hàng tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Bảng đánh giá kết quả thực tập hàng tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng đánh giá kết quả thực tập hàng tháng

  1. Mã tài liệu: NS – 04 – BM05 QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP Tháng …./2008 Họ và tên sinh viên: ......................................................................... Mã số NV: ……................................. Bộ phận thực tập: .............................................................................................................................................. 1. Kết quả công việc: Stt Nội dung công việc Trọng số Kết quả Tổng điểm Diễn giải Tổng cộng: Mức đánh giá: 2. Tri thức, kỹ năng ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Người đánh giá

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản