Bảng đánh giá sau thời gian thử việc (Assessment form after the trial period)

Chia sẻ: songngoc

Mẫu này phục vụ cho phòng nhân sự trong việc tuyển dụng. Các chỉ tiêu đưa ra tương đối đầy đủ để đánh giá nhân viên trong công ty

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản