Bảng kê 301 - HS cấp sổ BHXH

Chia sẻ: pretty1

Bảng kê 301 - HS cấp sổ BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Nội dung Text: Bảng kê 301 - HS cấp sổ BHXH

Số HS: 301/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………………../SO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Cấp sổ BHXH bắt buộc
1. Tên cơ quan, đơn vị:…………………………………………..……………Mã đơn vị:…………………….
2. Điện thoại:……………………………………….Fax:…………………………………………....................

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng


(1) (2) (3)
1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 01-TBH, 03 bản/sổ)
2. Phiếu duyệt sổ (01 bản)

3. Sổ BHXH đã ghi trang 03 theo đúng số thứ tự số sổ được cấp

4. Sổ ghi sai phải đổi lại (nếu có)

5. Biên bản hủy sổ đối với trường hợp có lao động nghỉ việc ngay sau khi báo tăng
(01 bản)

6. Sổ trắng trả lại

Ngày trả kết quả:……………/……………/200…..
TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản