Bảng kê 308 - HS cấp lại sổ do hỏng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
122
lượt xem
4
download

Bảng kê 308 - HS cấp lại sổ do hỏng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 308 - HS cấp lại sổ do hỏng. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 308 - HS cấp lại sổ do hỏng

  1. Số HS: 308/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng 1. Tên đơn vị(cá nhân) :…………………………………………………………. …………… M đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Công văn đề nghị cấp lại sổ (mẫu 05/SBH, 01 bản). 2 Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản). 3 Sổ BHXH hoặc tờ bìa, tờ rời sổ BHXH (hỏng). Ghi chú: Trường hợp sổ chưa được duyệt thì không cần mục 2.   Cán   bộ Ngày trả kết quả:…………./………../200… TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200… TNHS   ………….. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản