Bảng kê 309 - HS cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
8
download

Bảng kê 309 - HS cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 309 - HS cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 309 - HS cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH

  1. Số HS: 309/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH 1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vị: …………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I Hồ sơ gồm: 1 Đơn đề nghị của đơn vị hoặc của người lao động (01 bản) 2 Sổ bảo hiểm xã hội 3. Tờ khai tham gia BHXH mới (03 bản) II Trường hợp cơ quan BHXH thất lạc tờ khai cấp sổ BHXH, NLĐ có quá trình tham gia BHXH trước tháng 7/1995: Cơ quan BHXH phải duyệt lại tờ khai 1 QĐ tiếp nhận, QĐ tuyển dụng. 2 Hợp động lao động 3 Hồ sơ khác: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. Ghi chú : Trường hợp cơ quan BHXH bị thất lạc tờ khai có quá trình tham gia trước tháng 7/1995, sau 2 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ, NLĐ có trách nhiệm bổ sung tòan bộ hồ sơ của quá trình công tác đã được duyệt trong tờ khai cũ để cơ quan BHXH duyệt lại tờ khai mới. Ngày trả kết quả:…………./………../200…   TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. ………….. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) Cán bộ TNHS
Đồng bộ tài khoản