Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
438
lượt xem
94
download

Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN Tháng..............Năm.............. Tên cơ sở kinh doanh :....................................................... Địa chỉ :.............................................................................. Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :............................................... Người tổ chức thu mua :................................................................... STT Ngày tháng năm mua hàng Người bán Tên người bán Địa chỉ Tên hàng Số lượng Đơn giá Tổng giá trị thanh toán Thuế GTGT được khấu trừ Ghi chú Mã số : Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá mua vào : Số tiền thuế GTGT tính khấu trừ : Ngày........Tháng...........Năm........... Người lập (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

  1. BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN Tháng..............Năm.............. Tên cơ sở kinh doanh :....................................................... Địa chỉ :.............................................................................. Mã số : Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :............................................... Người tổ chức thu mua :................................................................... STT Ngày tháng Người bán Tên hàng Số Đơn Tổng giá Thuế GTGT Ghi chú năm mua lượng giá trị thanh được khấu Tên người Địa chỉ hàng toán trừ bán Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá mua vào : Số tiền thuế GTGT tính khấu trừ : Ngày........Tháng...........Năm........... Người lập Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản