Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

BẢNG KÊ XUẤT NHẬP TỒN HÀNG NGÀY

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 113

0
774
views

Tài liệu tham khảo mẫu bảng kê xuất nhập tồn hàng ngày

BẢNG KÊ XUẤT NHẬP TỒN HÀNG NGÀY
Nội dung Text

  1. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 Adress: Page : Page 1 of 1 Phone: Email: Document name: BẢNG KÊ XUẤT NHẬP TỒN HÀNG NGÀY Stt Tên hàng hoá Size Đầu ngày Nhập trong Xuất trong Tồn cuối ngày Ghi chú ngày ngày Người lập bảng

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản