BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC

Chia sẻ: talata911

I. Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh 1 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe học sinh. Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản