Bảng màu điện trở

Chia sẻ: top180

Tài liệu tham khảo về bảng màu điện trở...

Nội dung Text: Bảng màu điện trở

 

  1. Bảng màu điện trở
  2. Các giá trị điện trở thông dụng 1R1=1,1Ohm
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản