Bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Chia sẻ: lamdaumientay

Tài liệu tham khảo Bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Nội dung Text: Bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
(PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)
Phòng/ ban (Dept/Sec):………………………………………………..
Quý (Quarter):…….. Năm (Year) …………………………………….
C ẤP SỐ LƯỢNG THỜI GIAN
STT CHỨC DANH LÝ DO TUYỂN
CẦN TUYỂN (NGƯỜI) CẦN NHÂN SỰ
(NO.) (Job Title) (Reasons for Recruitment)
(Position) (Quantity) (Availability)
( Thay thh nghếỉ ệc (Replacement for Retired Personnel)
vi
Cấp Lãnh Đạo
1 ệ Tuyy n mểớ(New Personnel)
i
(Leader Position)
ớ Trù bbnhân lịự (Personnel Preparation)
c
( Thay thh nghếỉ ệc (Replacement for Retired Personnel)
vi
Vị Trí Cấp Cao
2 ệ Tuyy n mểớ(New Personnel)
i
(Senior Position)
ớ Trù bbnhân lịự (Personnel Preparation)
c
( Thay thh nghếỉ ệc (Replacement for Retired Personnel)
vi
Vị Trí Cấp Trung
3 ệ Tuyy n mểớ(New Personnel)
i
(Junior Position)
ớ Trù bbnhân lịự (Personnel Preparation)
c
( Thay thh nghếỉ ệc (Replacement for Retired Personnel)
vi
Vị Trí Nhân Viên
4 ệ Tuyy n mểớ(New Personnel)
i
(Staff Position)
ớ Trù bbnhân lịự (Personnel Preparation)
c
( Thay thh nghếỉ ệc (Replacement for Retired Personnel)
vi
Vị Trí Công Nhân
5 ệ Tuyy n mểớ(New Personnel)
i
(Worker Position)
ớ Trù bbnhân lịự (Personnel Preparation)
c
TỔNG CỘNG (TOTAL)

Tp hcm, .....................................2010 Tp hcm, .....................................2010 Tp hcm, .....................................2010
Xác nhận của Trưởng Bộ Phận Trưởng phòng Nhân Sự Phê Duyệt Ban Giám Đốc Duyệt
(Confirmation of Chief of Department) (Approval of Human Resource Director) (Approval of Board of Directors)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản