Bảng so sánh 4 loại hình doanh nghiệp: Tư nhân, TNHH, cổ phần, hợp danh

Chia sẻ: ba3333

Doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH Công ty Cổ phần Công ty Hợp Danh... - Là DN do 1 thành viên hoặc do nhiều thành viên cùng sở hữu ( có thể là 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức) - Các tv chịu TNHH tùy theo vốn

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản