Bảng thanh toán tiền lương

Chia sẻ: vantrungtran

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng :..........Năm :................ Các khoản lương Lương chính ... Phụ cấp ... Đóng góp ... Giảm khác ... Phòng ban :............................................................... STT Cán bộ Ngạch lương Hệ số Số tiền Thực nhận Ký nhận Hệ số Số tiền Cán bộ :................................. Cán bộ :................................. Cộng theo phòng ban .

Nội dung Text: Bảng thanh toán tiền lương

Bộ (Sở) :........
Đơn vị :........BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng :..........Năm :................


Các khoản lương Hệ số Số tiền
Lương chính
...
Phụ cấp
...
Đóng góp
...
Giảm khác
...


Phòng ban :...............................................................


STT Cán bộ Ngạch Hệ số Số tiền Thực Ký nhận
lương nhận
Cán bộ :.................................


Cán bộ :.................................


Cộng theo phòng ban
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản