Bảng thanh toán tiền lương 2

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
225
lượt xem
26
download

Bảng thanh toán tiền lương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2) Tháng :…….Năm :………. Cán bộ Tên Phụ cấp Đại biểu dân cử Hệ số 3 19 Số tiền 20 Tổng Hệ số 21 Số tiền 22 23 = 6+22 Tổng mức lương Đóng góp Bảo hiểm xã hội 24 Bảo hiểm y tê 25 Kinh phí công đoàn 26 27 28 29 30 Tăng khác Giảm khác Thực nhận Ký nhận 31 32 Phòng ban :............................ Cộng Tổng cộng Note : Group by Department ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng thanh toán tiền lương 2

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2) Tháng :…….Năm :………. Cán bộ Phụ cấp Tổng mức Đóng góp Tăng khác Giảm khác Thực Ký lương nhận nhận Tên Đại biểu dân Tổng Bảo Bảo Kinh cử hiểm hiểm y phí xã hội tê công Hệ số Số Hệ số Số đoàn tiền tiền 3 19 20 21 22 23 = 24 25 26 27 28 29 30 31 32 6+22 Phòng ban :............................ Cộng Tổng cộng Note : Group by Department
Đồng bộ tài khoản