BẢNG TÍNH TAN CỦA MỘT SỐ AXIT – BAZƠ – MUỐI

Chia sẻ: puti_1996

Tài liệu tham khảo bảng tính tan của một số axit – bazơ – muối

Nội dung Text: BẢNG TÍNH TAN CỦA MỘT SỐ AXIT – BAZƠ – MUỐI

BẢNG TÍNH TAN CỦA MỘT SỐ AXIT – BAZƠ – MUỐI
Hó HIĐRO VÀ CÁC KIM LOẠI
Nhóm hiđroxit và gốc Tên
a
axit nhóm H +
K +
Na +
Ag +
Mg 2+
Ca 2+
Ba2+ Zn2+ Hg2+ Pb2+ Cu2+ Fe2+ Fe3+ Al3+
trị
I I I I II II II II II II II II III III
OH – I Hiđroxit T T – K I T K – K K K K K

CI – I Clorua T/B T T K T T T T T I T T T T

NO3 – I Nitrat T/B T T T T T T T T T T T T T

CH3COO – I Axêtat T/B T T T T T T T T T T T – I

S 2– II Sunfua T/B T T K – T T K K K K K K –

SO3 2– II Sunfit T/B T T K K K K K K K K K – –

SO4 2– II Sunfat T/KB T T I T I K T – K T T T T

CO3 2– II Cacbonat T/B T T K K K K K – K K K – –

SiO3 2– II Silicat K/KB T T – K K K K – K – K K K

PO4 3– III Photphat T/KB T T K K K K K K K K K K K
T : hợp chất tan được trong nước
K : hợp chất không tan
I : hợp chất ít tan
B : hợp chất dễ bay hơi/dễ bị phân hủy thành khí bay lên
KB : hợp chất không bay hơi
“–” : hợp chất không tồn tại hoặc bị phân hủy trong nước .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản