BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Nội dung Text: BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Đơn vị:.............................. Mẫu số 06 – TSCĐ
Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số:................
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ
Tháng...........năm 200.....

Nơi sử TK 627 – Chi phí
S Tỷ lệ dụng
Sản xuất chung TK 623 TK 641 TK 642 TK 241 TK 241 TK 241 TK 335
T khấu Chi phí Chi phí Chi phí XDCB Chi phí Chi phí Chi phí
T hao Toàn DN sử bán quản lý dở trả trả phải
Chi tiêu (%) Nguyên Số Phân Phân Phân Phân dụng hàng Doanh dang trước trước trả
hoặc giá khấu xưởng xưởng xưởng xưởng máy thi nghiệp ngắn dài hạn
thời TSCĐ hao (Sản (Sản (Sản (Sản công hạ
gian sử phẩm) phẩm) phẩm) phẩm)
dụng
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 I. Số khấu hao
trích tháng trước
2 II. Số KH TSCĐ
tăng trong tháng
3 III. Số KH TSCĐ
giảm trong tháng
4 IV. Số KH trích
tháng này
(I+II+III)


Cộng


Ngày............. tháng........... năm..........
Ngưòi lập bảng Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản