BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ MẠNG MÁY TÍNH

Chia sẻ: hoangly

Tổng hợp các thuật ngữ về mạng máy tính, các ký tự tắt về chuyên ngành mạng máy tính...Tích hợp các thuật ngữ và ký tự tắt từ đơn giản đến phức tạp, giúp tra cứu tiện lợi qua các mục từ ký tự A đến ký tự Z, thích ứng với các đối tượng có mục đích tra cứu hoặc chuyên ngành máy tính

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản