BẢNG TRA ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC

Chia sẻ: the123hoa456

Sau đây là bảng tra đông từ bất quy tắc và 1 số từ vừa hợp qui tắc vừa bất quy tắc!! Mong sẽ giúp trong việc học tiếng Anh!! Có khoảng hơn 200 từ !! ^^

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản