BẢNG VÀO RA (I/O)

Chia sẻ: coc_xanh

Bảng vào-ra (Input-outphut tabales- I/O) lần đầu tiên được Wasily Leontief đưa ra vào năm 1927. Thực chất của bảng này là là phương pháp “sổ kép”, ghi lại sự phân phối sản phẩm của các ngành trong nền kinh tế quốc dân, và quá trình hình thành sản phẩm của mỗi ngành. Mỗi ngành đều có 2 chức năng, sản xuất ra sản phẩm cung cấp cho chính minh và cho các ngành khác như là các yếu tố đầu vào, và một phần dùng cho tích lũy tiêu dùng và xuất khẩu. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản