BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005 – 2010

Chia sẻ: hoangly

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2000 – 2005) được tổ chức thực hiện trong bối cảnh tình hình thành phố và cảnước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đạt được những thành tựu cơ bản, đã tác động tích cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, thế và lực của đất nướcđược tăng cường đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới,làm tăng thêm sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005 – 2010

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
QUẬN ỦY GÒ VẤP Gò Vấp, ngày 15 tháng11 năm 2005
*
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ(2005–2010)


BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX
NHIỆM KỲ 2005 – 2010
*

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII (nhiệm kỳ
2000 – 2005) được tổ chức thực hiện trong bối cảnh tình hình thành phố và cả
nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đạt được những thành tựu cơ bản, đã
tác động tích cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, thế và lực của đất nước
được tăng cường đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới,
làm tăng thêm sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Đối với quận Gò Vấp đây cũng là giai đoạn phát huy mọi nguồn lực, tăng
cường đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân, cùng tìm những giải pháp
khắc phục những khó khăn hạn chế để quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng
mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ Quận lần VIII đã xác định trong nhiệm kỳ
(2000 – 2005) là :

“Tiếp tục đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, khai thác các nguồn lực giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch
cơ cấu kinh tế theo hướng “ công nghiệp–thương mại–dịch vụ”, đẩy mạnh xây
dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Thực hiện các chính sách xã hội
phù hợp với tăng trưởng kinh tế, xây dựng nền quốc phòng an ninh vững chắc,
giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; tăng cường hiệu lực quản lý
chính quyền, phát huy quyền làm chủ ở cơ sở. Xây dựng Đảng bộ trong sạch
vững mạnh ngang tầm với thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Từ mục tiêu tổng quát trên, 5 năm qua Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức
thực hiện, Quận có sự phát triển nhanh, đạt kết quả to lớn trên các lĩnh vực, cụ
thể như sau :
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ (2000 – 2005)


A . NHỮNG THÀNH TỰU TRÊN TỪNG LĨNH VỰC :

Page 1 of 26
2


I – VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ :

Đã thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ Quận lần thứ VIII đã đề ra đó là : “Tiếp tục đổi mới phát triển nền kinh tế thị
trường định hướng XHCN giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế” bình quân hàng
năm tăng14,8% (Nghị quyết : tăng12%). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
“công nghiệp, thương mại, dịch vụ” khai thác các nguồn lực phục vụ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ 2000 – 2005 với những kết quả cụ thể
như sau :

* Về sản xuất công nghiệp : Giá trị sản xuất công nghiệp đã đạt mức tăng
bình quan 19,4% năm (Nghị quyết : tăng 15%). Một số mặt hàng chủ lực như may
mặc, giày da, đồ gỗ... có tỷ lệ hàng hóa phục vụ xuất khẩu cao, giải quyết việc làm,
tạo nguồn thu cho ngân sách. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 64,3% trong
cơ cấu kinh tế. Đến năm 2004 đứng hàng thứ 3 về giá trị sản xuất công nghiệp
trong 24 quận, huyện.

* Sản xuất nông nghiệp : Chỉ còn chiếm 0,7% trong cơ cấu kinh tế, đã
chuyển dịch đúng hướng phần lớn hộ nông dân chuyển đổi sang sản xuất bon sai,
hoa kiểng, ươm cấy mô phong lan, nuôi trồng thủy sản tạo ra giá trị thu nhập cao,
giữ được ngành nghề truyền thống.

* Thương mại dịch vụ : Đã thực hiện quy hoạch mạng lưới các khu thương
mại dịch vụ trung tâm và quản lý hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn quận ;
đã vận động xã hội hóa trong đầu tư xây dựng một số cơ sở kinh doanh thương mại
dịch vụ .
- Tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm 35% ( NQ : 20%).
- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa hàng năm tăng 21,4% (Nghị quyết :15% ).
- Kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng 18,49% (Nghị quyết : 15%).
- Kim ngạch nhập khẩu hàng năm tăng 20,6% (Nghị quyết : 10%).
- Thu ngân sách Nhà nước hàng năm bình quân tăng 20% .
- Thu ngân sách quận hàng năm bình quân tăng 25%.
- Chi ngân sách hàng năm luôn đảm bảo tỷ lệ chi hợp lý cho đầu tư phát triển
giáo dục đào tạo, cho sự nghiệp kinh tế, trợ cấp ngân sách phường .

II – QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG :

1/ Quản lý đô thị :

Thực hiện quyết định của Thành phố về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
chung của Quận đến năm 2020. Quận đã xây dựng các quy hoạch chi tiết về xây cơ
sở hạ tầng kinh tế xã hội, quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/2000 của các phường.
3

Sau khi có Chỉ thị 06-CT/TU và Chỉ thị 08, 18 của UBND Thành phố, Quận đã có
nhiều nỗ lực tập trung lãnh đạo lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai trật tự đô thị ,
tài nguyên môi trường. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử
dụng đất ở được thực hiện đúng kế hoạch .

2/ Phát triển cơ sở hạ tầng :

Đến nay nhiều công trình đã được xây dựng theo quy hoạch và đưa vào phục
vụ như hệ thống trường lớp, y tế, khu đoàn thể, Nhà Thiếu nhi; khu tập trung sản
xuất công nghiệp tại phường 12 (40 ha), một số cụm nhà ở tại các phường : 3, 5,
11, 12, 15 và 17; khu trung tâm hành chính quận và trụ sở phường, khu thương mại
Ngã sáu, Công viên Văn hóa quận (giai đoạn 1) … Đã mở rộng một số tuyến
đường chính như Quang Trung, Nguyễn Văn Lượng và đặc biệt chương trình xi
măng hóa, nhựa hóa các đường hẻm đã đạt và vượt kế hoạch, vận động nhân dân
đóng góp gần 28 tỷ đồng, hiến 18.000m2 đất trị giá khoảng 200 tỷ đồng . Các công
trình phát triển mạng lưới điện, bưu chính viễn thông, cung cấp nước sạch, thoát
nước đô thị, hệ thống đê bao, cống ngăn triều được thực hiện theo các đề án quy
hoạch chi tiết đã đề ra.

Kết quả triển khai tổ chức thực hiện 10 công trình trọng điểm theo Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần VIII, có 8 công trình đã cơ bản hoàn thành : Công
viên Văn hóa (giai đoạn 1), Khu tập trung sản xuất công nghiệp Phường 12, Trung
tâm thương mại Ngã Sáu, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa – TDTT, xi măng
hóa đường hẻm, mở rộng các tuyến đường, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Có 2
công trình đang tiến hành : tuyến đê bao sông Vàm Thuật, cụm dân cư mới Ấp Doi-
Phường 15.
III – THỰC HIỆN MỤC TIÊU : “CẢI THIỆN DÂN SINH
NÂNG CAO DÂN TRÍ – PHÁT HUY DÂN CHU” :

1/ Cải thiện dân sinh :

Với tổng dân số trung bình của quận đầu kỳ là 328.000 dân đến nay đã tăng
đến trên 468.000 dân, (đứng đầu thành phố). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,12%,
giảm 0,04% so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng dân số cơ học 3,41 % . Tổng số lao
động đã được giải quyết việc làm từ 12.340 đến 14.058 lao động /năm (chỉ tiêu
Nghị quyết : 12.000 lao động/năm).

Mức sống, đời sống của nhân dân : các điều kiện đi lại, ăn ở, chữa bệnh,
học hành, vui chơi, giải trí được cải thiện, cơ bản đảm bảo được nhu cầu thiết yếu
trong nhân dân. Là quận có chỉ số chất lượng cuộc sống (HDI) vào loại cao của
Thành phố .
4

* Về chính sách xã hội : Đã vận động xây dựng và trao tặng 62 nhà tình
nghĩa, 253 nhà tình thương cho gia đình chính sách, gia đình nghèo trong quận và
các địa phương, vận động hàng tỉ đồng để đỡ đầu, trợ cấp học bổng, đóng góp quỹ
đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình chính sách. Từ năm 2002 quận đã được công
nhận đạt chỉ tiêu : nâng cao mức sống diện gia đình chính sách cao hoặc ngang
bằng mức sống trung bình .

* Trong công tác xóa đói giảm nghèo : Quận đã huy động nhiều nguồn lực
để thực hiện đạt chỉ tiêu xóa nghèo theo tiêu chí của thành phố vượt trước thời gian
Nghị quyết Đại hội đã đề ra . Hiện nay đang thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo
giai đoạn 2, phấn đấu đến cuối năm 2005 quận đạt tiêu chí không còn hộ nghèo có
mức thu nhập dưới 4 triệu đồng /người /năm .

* Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa : Luôn được lãnh đạo định
hướng bằng các nội dung và hình thức phong phú như : thông tin tuyên truyền cổ
động các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ
chính trị tại địa phương và thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, qua việc củng cố xây dựng các thiết chế văn hóa, tờ
tin quận, bản tin phường … Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở cơ sở” được sự hưởng ứng trong nhân dân.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa đã thực hiện đúng quy hoạch phát
triển ngành, tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm dễ phát sinh
tiêu cực trên địa bàn.

* Về nâng cao thể chất : Phong trào thể dục thể thao được tập trung củng cố,
số dân tập luyện và rèn luyện thân thể thường xuyên đã chiếm 23% tổng số dân
toàn quận (chỉ tiêu Nghị quyết : 20%).

* Công tác chăm sóc sức khỏe : Cơ sở vật chất, mạng lưới y tế được củng
cố phát triển . Đội ngũ y bác sĩ được tăng cường về y đức và nghiệp vụ. Công tác
phòng chống dịch bệnh, đã kịp thời ngăn chặn không để dịch cúm gia cầm phát
triển trên địa bàn, phòng chống ma túy, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức
khỏe bà mẹ và trẻ em . Đặc biệt tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng được kéo giảm từ 19,2%
xuống còn 4,72%, công tác quản lý khám chữa bệnh và hoạt động y dược được
quan tâm. Nhìn chung sức khỏe nhân dân được chăm sóc tốt, môi trường sống ngày
càng cải thiện .

2/ Về nâng cao dân trí :

Chất lượng dạy và học đạt mục tiêu giáo dục toàn diện, các chỉ số về chất
lượng giáo dục mũi nhọn và các bậc học, ngành học , quy mô trường lớp, đều tăng
lên hàng năm .
5


Hiệu suất đào tạo ở bậc tiểu học : 98% (tăng 0,8%), trung học cơ sở 91,3%
(tăng 3,4%), vượt các chỉ tiêu quốc gia về chống mù chữ, phổ cập tiểu học,
trung học cơ sở. Đặc biệt năm 2003 là Quận đầu tiên được công nhận hoàn thành
phổ cập bậc trung học theo tiêu chuẩn của thành phố. Mặt bằng dân trí của quận
đầu nhiệm kỳ : lớp 8,5 đến nay là tương đương lớp 10,2 vượt chỉ tiêu Nghị quyết
đề ra .

Lĩnh vực dạy nghề : đã gắn kết dạy nghề với tư vấn giới thiệu giải quyết
việc làm, đã đào tạo nhiều ngành nghề bằng nhiều hình thức liên kết vơi các trường
đại học các trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp trong quận tạo nhiều chuyển biến
trong công tác đào tạo dạy nghề.

3/ Phát huy dân chu :

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đảm bảo công khai
hóa các vấn đề liên quan đến cán bộ công chức. Việc thực hiện quy chế dân chủ với
dân có nhiều chuyển biến. Thực hiện việc công khai các khoản thu chi góp từ dân,
giám sát các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, hòa giải trong nội bộ nhân
dân, việc tham gia xây dựng chính quyền từ quận đến cơ sở được phát huy .

Đến nay đã có 87% hộ gia đình, 40/96 khu phố, 100% trường học đạt chuẩn
văn hóa, 98% công sở văn minh- sạch đẹp - an toàn và các mô hình điểm sáng văn
hóa, chợ văn hóa, đăng ký xây dựng phường văn hóa, tuyến đường văn hóa phát
triển trong thời gian qua, là kết quả trực tiếp của việc phát huy dân chủ trên các
lĩnh vực đời sống xã hội .

IV– GIỮ GÌN ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ &TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1/ Giữ vững ổn định chính trị :

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới các cấp ủy Đảng, đảng viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
và nhân dân trong quận đã tăng cường nhận thức nâng cao tinh thần cảnh giác với
âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Xây dựng và bổ sung các
phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án phối hợp bảo vệ địa bàn, phòng chống
bạo loạn, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo, các khiếu nại của công dân,
góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận.

2/ Trật tự an toàn xã hội :

Nhìn chung, với chương trình mục tiêu 3 giảm (tội phạm, mại dâm, ma túy),
tệ nạn xã hội được ngăn chặn, đến cuối năm 2003 quận cơ bản đã đưa số người
6

nghiện ma túy trong diện quản lý được vào các trường, trung tâm chữa bệnh và đến
nay phát hiện đến đâu đưa đi cai nghiện đến đó. Tăng cường các biện pháp phòng
chống cháy nổ, thiết lập trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Nhiệm vụ quản lý
địa bàn trọng điểm, quản lý dân nhập cư được triển khai thực hiện thường xuyên.
Tỷ lệ phạm pháp hình sự hàng năm giảm dần từ 10% -12%, tỷ lệ khám phá án
hàng năm tăng dần, đạt từ 46% - 57%.
3/ Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc :

Qua việc phát động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, có hàng
ngàn nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an khám phá các vụ án (chiếm
khoảng 51% vụ án phá được) ; đã phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia
phòng chống các loại tội phạm. Việc củng cố lực lượng an ninh cơ sở, xây dựng hộ
gia đình, tổ dân phố tự quản được duy trì và phát triển .

4/ Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh :

Công tác Đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng lực lượng vũ trang
quận (công an – quân sự) đã được lãnh đạo thường xuyên. Đã tạo mối quan hệ hợp
đồng chặt chẽ giữa các lực lượng công an, quân sự, các đơn vị trú đóng trong việc
triển khai các phương án phòng thủ. Về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đến
nay đã đạt 2,55% dân số. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn đạt
và vượt chỉ tiêu, chất lượng chính trị được nâng lên hàng năm. Công tác hậu
phương quân đội, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang luôn được quan tâm
chỉ đạo .

5/ Về cải cách công tác tư pháp :

Đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cán bộ công
chức và trong nhân dân . Thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an –
Viện kiểm sát – Tòa án. Công tác điều tra phá án, thực hành quyền công tố, xét xử
và thực hiện tăng thẩm quyền xét xử hình sự, thi hành án được đảm bảo theo đúng
pháp luật. Công tác kiểm sát việc bắt tạm giam, tạm giữ, thi hành án, giải quyết
khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp có nhiều chuyển biến .

V – XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ :

Thực hiện đúng phương châm, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ
2000 – 2005 đó là : “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng
là then chốt, tăng cường hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy quyền làm
chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đảm bảo vai trò hạt nhân
lãnh đạo của Đảng bộ trong xây dựng hệ thống chính trị ngang tầm với thời kỳ
mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa”.
7


1/ Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh – đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng :

a) Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ,
đảng viên :
Tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu học tập các chỉ thị nghị quyết của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp cán bộ đảng viên kiên định mục tiêu lý
tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào sự nghiệp đổi
mới của Đảng. Chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục lý luận chính
trị được nâng cao, qua các đợt triển khai từ nội bộ Đảng đến đoàn viên, hội viên,
các tầng lớp quần chúng. Đã tạo sự đoàn kết nhất trí về nhận thức và hành động,
nói và làm theo nghị quyết, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của
Đảng, bảo vệ những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc. Cuộc vận động tu
dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ đảng viên theo Chỉ thị
15-CT/TU của Thành ủy bước đầu đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp.

b) Công tác tổ chức :
* Về củng cố kiện toàn bộ máy : Đến nay toàn Đảng bộ có 73 cơ sở Đảng
với 4.659 đảng viên .Việc củng cố sắp xếp lại các loại hình cơ sở Đảng : Chi bộ
Quân sự, trường học, đảng ủy bộ phận khu phố, chi bộ doanh nghiệp ngoài quốc
doanh, đã góp phần nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt
quy chế hoạt động của từng loại hình cơ sở Đảng.

Số lượng, chất lượng cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh trong 5 năm qua
luôn đạt tỷ lệ bình quân 80,8 % (so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra : 80%).

* Công tác cán bộ, đảng viên : Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ theo đúng quy trình và tiêu chuẩn đối với
từng chức danh. Cơ bản đạt chỉ tiêu tiêu chuẩn hóa cán bộ đến 2005 (cán bộ chủ
chốt dưới 45 tuổi đạt trình độ đại học, cao cấp lý luận chính trị). Các cán bộ trẻ bố
trí về cơ sở đa số đã phát huy được tác dụng. Tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đạt
33,8% tổng số cán bộ quận.

Kết quả phân tích chất lượng số đảng viên đủ tư cách hàng năm luôn đạt từ
91,56% đến 94,84%.
Trong nhiệm kỳ đã phát triển 386 đảng viên mơi(vượt chỉ tiêu Nghị quyết
Đại hội đề ra 50 đảng viên /năm). Đã tạo nguồn phát triển Đảng trong thanh niên,
công nhân lao động, lực lượng vũ trang, giáo viên, tiểu thương, cán bộ đoàn thể ở
khu phố, tổ dân phố.
8

*Công tác bảo vệ chính trị nội bộ : Đã góp phần nâng cao nhận thức trong
nội bộ về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nắm chắc tình hình chính trị
nội bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã phục vụ kịp thời công tác quy hoạch, bổ
nhiệm, luân chuyển cán bộ, công tác tuyển dụng và phát triển đảng viên mới.

c) Công tác kiểm tra Đảng :
Tăng cường kiểm tra việc tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
việc chấp hành pháp luật Nhà nước, công tác quản lý đảng viên, thực hiện nghiêm
nguyên tắc kỷ luật của Đảng; kiểm tra việc tổ chức triển khai và thực hiện các
chuyên đề : về những điều đảng viên không được làm; kiểm tra việc lập lại trật tự
kỷ cương trong quản lý đô thị. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) về xây
dựng chỉnh đốn Đảng, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí đã được tập trung chỉ
đạo.

Nhiệm kỳ qua, đã tiến hành kiểm tra 57 lượt đối với tổ chức Đảng và kiểm tra
128 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ
luật trong Đảng đã được thực hiện đúng quy định . Đã thi hành kỷ luật 81 đảng
viên gồm : khiển trách 24 ; cảnh cáo 47; cách chức 01; khai trừ 09. (trong đó có17
cấp ủy viên các cấp ). Tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng (2,12%) có giảm so
với nhiệm kỳ trước (2,52% đảng viên bị kỷ luật).

d) Công tác dân vận :
Với phương châm chuyển hướng mạnh các hoạt động của Mặt trận – đoàn
thể về cơ sở, về địa bàn dân cư, lấy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa ở cơ sở” làm trọng tâm .

Các cơ sở Đảng đã thực hiện có hiệu quả việc phân công cấp ủy viên và cán
bộ đảng viên làm công tác dân vận, đạt tỷ lệ 77% tổng số đảng viên.

Bằng việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm phục vụ dân của đội ngũ cán bộ
công chức trong thực thi công vụ, công tác dân vận của chính quyền gắn với cải
cách hành chính giảm phiền hà cho dân bước đầu đã có tiến bộ.
2/ Xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân :

a) Hội đồng Nhân dân :
Chất lượng hoạt động của HĐND Quận được nâng lên : Việc chuẩn bị các
kỳ họp có sự phối hợp thống nhất giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND với
UBND Quận và Ủy ban MTTQ Quận; công tác giám sát thực hiện các nghị quyết
của HĐND Quận, các kế hoạch kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của UBND
quận và giám sát việc chấp hành thực hiện pháp luật trên địa bàn được tăng cường;
việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri đúng luật định. Quy chế phối hợp hoạt động
giữa HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ quận được thực hiện nghiêm túc.
9

b) Ủy ban Nhân dân Quận :
UBND Quận đã phát huy vai trò là cơ quan chấp hành của HĐND quận, là
cơ quan hành chính Nhà nước cấp quận.

UBND Quận đã chú ý công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ
công chức và đến các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng ý thức sống và làm
việc theo kỷ cương pháp luật . UBND Quận đã có nhiều giải pháp để thực hiện các
chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận, chăm lo đời sống
vật chất, tinh thần cho nhân dân .

Chương trình cải cách hành chính đạt một số kết quả như thực hiện sắp
xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức . Chấn chỉnh quy trình giải quyết hồ
sơ hành chính theo cơ chế một cửa một dấu; nâng chất lượng công tác tiếp dân,
giải quyết khiếu nại của công dân. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác
quản lý Nhà nước đạt kết quả bước đầu.

3/ Xây dựng mặt trận, đoàn thể, tăng cường củng cố mở rộng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc :

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc : Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại
đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo. Các tổ chức thành viên như : CLB truyền
thống kháng chiến. Hội luật gia, Hội người cao tuổi, Ban đại diện hưu trí mất sức,
Ban đại diện Phật giáo, Ban đoàn kết Công giáo... đã có nhiều hoạt động tích cực.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân được tổ chức hàng năm ở các khu dân cư. Các
cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì như : “Toàn dân đoàn kết xây dựng
cuộc sống mới ở khu dân cư”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, đạt kết quả tốt . Hệ
thống Ban Mặt trận khu phố, Ban Thanh tra nhân dân được kiện toàn, phát huy
được vai trò giám sát của dân đối với hoạt động của chính quyền .

* Hội Cựu Chiến binh : Luôn giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ
Hồ, là lực lượng nòng cốt trong phong trào vận động quần chúng, giáo dục truyền
thống cho thế hệ trẻ, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, chính quyền và nhân
dân. Hội đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Nhiệm kỳ
qua đã kết nạp thêm 1.054 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 3.071.

* Liên đoàn Lao động : Thông qua các phong trào thi đua lao động sáng
tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, rèn tay nghề đã góp phần đẩy mạnh
sản xuất. Phát huy vai trò đại diện hợp pháp của công nhân lao động, chăm lo đời
sống vật chất tinh thần cho CNVC người lao động. Tổng số đoàn viên công đoàn
trong toàn quận là 18.257 tăng hơn 5.000 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ .

* Công tác xay dựng Đoàn TNCS HCM và phong trào thanh thiếu nhi :
Đoàn đã có nhiều cố gắng thực hiện vai trò hạt nhân chính trị mở rộng mặt trận
10

đoàn kết tập hợp thanh niên, đặc biệt thông qua phong trào thanh niên tình nguyện.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho thanh niên được tăng cường.
Tổ chức Đoàn, Hội, Đội được củng cố. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn,
Hội là 37,25% (đầu nhiệm kỳ 29%) .

* Hội Liên hiệp Phụ nữ : Đã có nhiều cải tiến trong phương thức tập hợp
phụ nữ các giới. Phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, xây dựng gia
đình hạnh phúc ấm no bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ đã đạt nhiều kết quả . Tỷ lệ
vận động, tập hợp phụ nữ trong độ tuổi vào tổ chức Hội đến nay là 57,2% (đầu
nhiệm kỳ 45%) .

* Hội Nông dân : Tập trung tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi
vật nuôi, cây trồng cho phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đô thị
hóa, tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm.

* Hội Chữ thập đỏ : Nội dung phương thức hoạt động luôn đổi mới, đã huy
động được nguồn lực xã hội cùng chăm lo công tác xã hội từ thiện . Tổ chức hội
được củng cố và phát triển, tăng 37% số hội viên so với đầu nhiệm kỳ.
B . NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM,TỒN TẠI :

1/ Kinh tế quận tăng trưởng khá, nhưng chưa bền vững, thiếu ổn định, gia
công là chính, phụ thuộc nhiều vào giá cả vật tư, thị trường tiêu thụ. Việc thực hiện
chính sách cho người lao động ở một số doanh nghiệp chưa tốt. Công tác di dời
các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư còn chậm so với tiến độ. Công tác
hậu kiểm sau đăng ký sản xuất kinh doanh, dịch vụ còn hạn chế. Trong lĩnh vực
nông nghiệp việc thực hiện công trình trung tâm hoa kiểng còn chậm. Chưa gắn đô
thị hóa với hiện đại hóa. Công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý
đô thị, quản lý đất đai, xây dựng vẫn còn nhiều bất cập, còn xảy ra sai phạm .

2/ Còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc trên địa bàn chậm được giải quyết như
công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, quản lý các dịch vụ cung
ứng lao động, các cơ sở Mầm non tư thục. Công tác đào tạo dạy nghề, giải quyết
việc làm chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa. Cơ sở vật chất cho
hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, y tế còn chậm được xã hội hóa và
chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển.

3/ An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, các
thế lực thù địch vẫn tăng cường hoạt động chống phá. Tranh chấp lao động tăng;
các loại tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, số vụ trọng
án chưa giảm. Đội ngũ cán bộ tư pháp, lực lượng vũ trang còn thiếu, năng lực còn
hạn chế. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với yêu cầu. Lực lượng nòng cốt chính trị
còn mỏng .
11

4/ Trong công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa
đi vào chiều sâu, còn thiếu những biện pháp đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
lối sống của đảng viên nơi công tác và nơi cư trú. Công tác tổ chức quản lý cán bộ
còn chưa chặt chẽ, công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ chưa theo kịp
yêu cầu. Công tác kiểm tra của Đảng chưa đạt hiệu quả giáo dục, ngăn ngừa vi
phạm.

5/ Còn một bộ phận cán bộ đảng viên chưa gương mẫu, một bộ phận cán
bộ công chức còn gây phiền hà dân làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và
chính quyền. Công tác vận động của Mặt trận, các đoàn thể chưa sâu. Tỷ lệ tập
hợp quần chúng chưa đạt yêu cầu, nhất là ở một số khu vực : đồng bào có đạo, dân
nhập cư, lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh .

C.NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA YẾU KÉM KHUYẾT ĐIỂM

1/ Công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ một số mặt chưa đi vào
chieu sâu : giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, kiểm tra thực hiện nghị
quyết Đảng.

2/ Hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước còn buông lỏng trên một
số lĩnh vực nhất là trong lĩnh vực quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng, trật tự đô
thị . Cơ cấu chuyển dịch kinh tế còn bị động, tự phát, chưa chỉ đạo có trọng tâm
trọng điểm, quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh, dịch vụ chưa chặt chẽ.
Trong đó có nguyên nhân về bộ máy tổ chức cán bộ công tác chính quyền, còn yếu
về năng lực và còn hiện tượng nhũng nhiễu của một ít cán bộ công chức trong
thực thi công vụ .

3/ Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chậm khắc phục tình
trạng hành chính hóa, một vài đoàn thể hoạt động còn mang tính hình thức,
còn chậm chuyển hướng hoạt động về cơ sở. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên chưa
đạt yêu cầu đặt ra đối với công tác vận động quần chúng .

4/ Một trong những khuyết điểm khách quan là do tình trạng tăng dân số cơ
học cao trong những năm qua làm quá tải về việc quản lý hành chánh Nhà nước về
quy hoạch, xây dựng phát triển các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội.
Một số lĩnh vực Thành phố phân cấp cho quận, phường nhưng trong tổ chức thực
hiện còn chồng chéo, thiếu đồng bộ.

D . NGUYÊN NHÂN BÀI HỌC KINH NGHIỆM :

1/ Bám sát sự lãnh đạo, điều hành của Thành ủy, UBND thành phố và sự hỗ
trợ của các ngành cấp trên để xây dựng cơ sở vật chất, văn hóa xã hội, an ninh quốc
phòng đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
12

Trong chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có phân công, phân nhiệm, đeo bám, sơ
kết, cương quyết nhưng phải cụ thể. Tạo điều kiện môi trường thuận lợi, phát huy
các nguồn lực trong nhân dân và các thành phần kinh tế.

2/ Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ
đảng viên và các cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Đề cao công tác vận động các
phong trào cách mạng quần chúng ở cơ sở . Phát huy hiệu quả quản lý nhà nước,
lấy trọng tâm là cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, cải cách hành
chính, cải cách tư pháp, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Chấn chỉnh trật tự
kỷ cương, khắc phục nhanh những thiếu sót trong quản lý đô thị, quản lý trật tự xã
hội.

3/ Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển
kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu an dân bằng việc quan tâm giải quyết những vấn
đề bức xúc của dân. Tăng cường đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo. Thực
hiện quy chế dân chủ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư,
lấy sức dân mà chăm lo cho dân góp phần giải quyết đời sống nhân dân, ổn định
chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN
VÀ BẢO VỆ QUẬN (2005 – 2010)

Trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận trong giai đoạn
(2005 – 2010) là tiep tục quán triệt nắm vững mục tiêu nhiệm vụ của Đảng “Đảm
bảo sự gắn kết giữa phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng là
then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội” .

Với quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục phát huy những tiềm
năng thế mạnh của quận về nguồn lực con người; thực hiện qui hoạch tổng thể phát
triển kinh tế xã hội đã được thành phố phê duyệt đến năm 2010 ; Đại hội Đảng bộ
Quận Gò Vấp lần thứ IX xác định MỤC TIÊU TỔNG QUÁT của nhiệm kỳ 2005–
2010, đó là :

“Phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, tăng trưởng kinh tế theo cơ cấu “công
nghiệp - dịch vụ - thương mại” chuyển dịch theo hướng : nâng tỷ trọng “dịch vụ
- thương mại”. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội; nâng chất lượng
cuộc sống, mức hưởng thụ văn hóa trong nhân dân; đảm bảo quốc phòng an
ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự vững mạnh của toàn Đảng bộ về chính trị, tư
tưởng và tổ chức; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ, phát triển quận thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
13


I – NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ :

1/ Sản xuất công nghiệp :

Phương hướng chung là tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các thành
phần kinh tế phát triển, đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết hợp đổi mới công nghệ với đào tạo lao động kỹ thuật
và giải quyết việc làm, xử lý ô nhiễm môi trường. Tăng hàm lượng chất xám trong
các sản phẩm chủ lực phục vụ cho xuất khẩu.

Một số chỉ tiêu chủ yếu :
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 15% .
- Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân hàng năm
16,5%.

2/ Dịch vụ nông nghiệp :

- Tập trung xây dựng trung tâm “ Làng Hoa” trưng bày giới thiệu hoa cây,
cá kiểng tại Phường 11 (2,4 ha) kết hợp giới thiệu các sản phẩm
nông nghiệp ; duy trì ngành nghề truyền thống.

3/ Thương mại – dịch vụ :

- Tiếp tục thực hiện các đề án quy hoạch các trung tâm thương mại dịch vụ
mạng lưới chợ, siêu thị đã được thành phố phê duyệt .
- Sắp xếp kinh doanh dịch vụ tư nhân : ngành kinh doanh ăn uống, cho
thuê khách sạn, nhà trọ, tăng cường quản lý về an ninh trật tự, chống thất
thu thuế.
- Tiếp tục củng cố loại hình kinh tế hợp tác:thương mại, dịch vụ, vận tải.
- Phát triển các hoạt động dịch vụ mới : tài chánh tín dụng, tư vấn,
giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, du lịch.

Một số chỉ tiêu chủ yếu :
- Tỷ trọng dịch vụ thương mại trong cơ cấu giá trị sản xuất : 45%
- Kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng 16%
- Kim ngạch nhập khẩu hàng năm tăng 15%

4/ Thu chi ngân sách :

Đảm bảo thực hiện theo luật ngân sách đã ban hành. Tổng thu ngân sách Nhà
nước hàng năm tăng 20%. Tổng thu điều tiết ngân sách Nhà nước quận hàng năm
14

tăng 25%. Tổng chi ngân sách quận hàng năm tăng 20 %. Trong đó đảm bảo cơ cấu
chi sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp kinh tế chi đầu tư phát triển.

II – QUẢN LÝ ĐÔ THỊ – PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG :

1/ Quản lý đô thị :

Nâng hiệu quả quản lý Nhà nước của quận, phường trong quản lý sử dụng
đất đai, tài nguyên theo quy hoạch phát triển đô thị gắn với chỉnh trang đô thị,
quản lý trật tự đô thị, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường
đảm bảo trật tự đô thị, giao thông đô thị. Xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.

2/ Phát triển cơ sở hạ tầng :

Thực hiện các quy hoạch về sử dụng đất đai, tài nguyên . Các kế hoạch chỉnh
trang đô thị, xây dựng các chung cư, khu dân cư Ấp Doi, các khu dân cư phục vụ
các chương trình giải tỏa tái định cư trên 2.000 hộ dân từ nay đến năm 2010 và
thực hiện các quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất thương mại
dịch vụ, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường chính, dự phóng (đường vành đai
trong, đường Lê Đức Thọ, Dương Quảng Hàm, đường ven sông Bến Cát, Vàm
Thuật…). Mở rộng lộ giới hẻm, các công trình cấp nước, thoát nước, điện, điện
thoại, công viên cây xanh .

Triển khai quy hoạch hạ tầng xã hội trong các ngành : giáo dục đào tạo,
ngành y tế, văn hóa thông tin, thể thao, dạy nghề và xây dựng trụ sở làm việc cho
các cơ quan khối nội chính và các phường chia tách.

Một số công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ IX (2005 – 2010) :

Gồm 5 công trình kinh tế xã hội mang tính đòn bẩy sau đây :
1. Xây dựng trung tâm “ Làng Hoa” (Phường 11) .
2. Thực hiện chương trình nhà nước và nhan cùng làm : đến năm 2008 xi
măng hóa 100% hẻm, đến năm 2010 mở rộng 20% hẻm có lộ giới dưới
2m .
3. Xây dựng hệ thống chung cư (phục vụ tái định cư 2.000 hộ).
4. Công viên văn hóa : đưa một số hạng mục công trình đi vào hoạt động.
5. Xây dựng mới ít nhất 06 trường phổ thông .

III – VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI :

1/ Về xã hội :
15

Một số nhiệm vụ chỉ tiêu quan trọng cần tập trung trong lĩnh vực xã hội là:
chăm lo đối tượng gia đình chính sách, công tác xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí
mới của Thành phố, mà chủ yếu là giải quyết việc làm; tăng cường công tác quản
lý các cơ sở dịch vụ cung ứng việc làm; tổ chức, kiểm tra các doanh nghiệp thực
hiện Luật Lao động; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể để thực hiện mục
tiêu 3 giảm nhất là giảm ma túy (phát hiện đến đâu đưa đi cai nghiện đến đó). Xây
dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh trên địa bàn.

Một số chỉ tiêu chủ yếu :
- Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm : 5,5% (trong đó tăng tự nhiên
1,1%).
- Giải quyết việc làm 15.000 lao động / năm.
- Cơ bản nâng chuẩn hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn II (6 triệu đồng /
người/ năm) vào năm 2008 .

2/ Giáo dục đào tạo :

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ; nâng cao hiệu suất đào tạo các bậc
học, ngành học : thực hiện phương châm giáo dục toàn diện, “dạy người, dạy chữ,
dạy nghề”. Nâng cao chất lượng phổ cập các bậc học : tiểu học, trung học cơ sở và
trung học . Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vững vàng về nhận thức
chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn.

Tiếp tục triển khai quy hoạch mạng lưới trường lớp đến 2010. Thực hiện
chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhất là ở ngành học mầm non; tăng cường quản lý
các trường ngoài công lập.
Nâng chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở dạy nghề trong quận theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khuyến khích xã hội hóa các dịch vụ đào tạo nghề .
Nâng cao mặt bằng dân trí : tương đương lớp 11 (đến năm 2010).

3/ Hoạt động văn hóa thể thao :

Nhiệm vụ trọng tâm đối với đối với hoạt động văn hóa thể thao là phải tiếp
tục xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị. Đẩy mạnh và nâng chất
lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

Nâng chất lượng các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, Tờ
tin quận, Bản tin của phường. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật tiếp
tục củng cố xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao, nhằm thu hút đông quần
chúng. Tiếp tục tăng cường quản lý các dịch vụ văn hóa, các hoạt động kinh doanh
nhạy cảm trên địa bàn.
Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010 :
- Hộ gia đình văn hóa 90%
16

- Khu phố văn hóa trên 70%
- Phường văn hóa từ 1 – 2 phường
- Luyện tập TDTT thường xuyên : 30% (tổng số dân).

4/ Chăm sóc sức khỏe :

Thực hiện mục tiêu, nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc
sống, chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường chất lượng khám và điều trị. Tập
trung phòng ngừa các dịch bệnh. Phát triển y tế học đường, chương trình nước
sạch ở các trường học, mở rộng bảo hiểm y tế và các đối tượng ưu tiên quan tâm
chăm lo sức khỏe .

Xây dựng đội ngũ y bác sĩ giỏi về chuyên môn và có y đức tốt. Đầu tư trang
thiết bị cho tuyến y tế cơ sở. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với các
hoạt động y dược tư nhân trên địa bàn. Khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế
(xây dựng 2 bệnh viện tư nhân) .
Một số chỉ tiêu chủ yếu :
- Đạt chuẩn quốc gia về y tế : Trung tâm y tế +100% trạm y tế phường
- Giảm tỷ lệ trẻ (dưới 5 tuổi) suy dinh dưỡng : dưới 4,5%
IV – GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN
XÃ HỘI, TIẾP TỤC THỰC HIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP :

Tiếp tục quán triệt trong toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang,
MTTQ các Đoàn thể và nhân dân nhưng mục tiêu quan điểm, phương châm chỉ
đạo mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong
tình hình mới và các nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy. Nhiệm vụ chỉ tiêu trọng
tâm cần tập trung tổ chức thực hiện là :

1/ Giữ vững ổn định an ninh chính trị :

Giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”
của các thế lực thù địch. Chủ động xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ
những mục tiêu trọng yếu trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra các phương án sẵn
sàng chiến đấu, phòng chống gây rối biểu tình bạo loạn; khủng bố, phá hoại, tăng
cường biện pháp phong chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết
kiệm, cải cách hành chánh, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, của Đảng,
Nhà nước, kịp thời giải quyết những khiếu nại tố cáo trong dân; thực hiện tốt việc
công khai các qui hoạch kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng ; tiến hành đúng
quy định công tác đền bù giải tỏa tái định cư không để phát sinh điểm nóng, nhằm
góp phần ổn định chính trị.
17

2/ Trật tự an toàn xã hội :

Tiếp tục thực hiện mục tiêu 3 giảm (hình sự, ma túy, mại dâm); tăng cường
giữ vững trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao
thông. Xây dựng các phương án phòng chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn phức
tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, quản lý các ngành nghề kinh doanh “nhạy cảm”.
Tăng cường các biện pháp quản lý nhân hộ khẩu, quản lý địa bàn, quản lý đối
tượng.

Một số chỉ tiêu cụ thể :
- Giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự : trên 10% / năm
- Tỷ lệ khám phá án hình sự : từ 60% trở lên/năm
- Giảm tai nạn giao thông : trên 25% / năm.


3/ Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc :

Phát huy vai trò của quần chúng trong các phong trào tự quản : xây dựng hộ
gia đình văn hóa, tổ dân phố tự quản, an toàn, xây dựng khu phố văn hóa, xây dựng
lực lượng dân phòng tại từng khu phố. Dựa vào phong trào toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ
an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh vững chắc. Quan tâm xây dựng lực
lượng chính trị nòng cốt, an ninh cơ sở.

4/ Xây dựng lực lượng vũ trang :

Tăng cường quy chế phối hợp giữa 2 lực lượng Công an, Quân sự; xây dựng
lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bổ sung biên chế, nâng cao
chất lượng cảnh sát khu vưc, Ban chỉ huy quân sự các phường, đồng thời với việc
đảm bảo hậu cần trang bị phương tiện phục vụ công tác.

Nâng cao kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và nhân dân.
Thực hiện nghiêm luật NVQS và các pháp lenh dự bị động viên, dân quân tự vệ;
đảm bảo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ lệnh của cấp trên.

5/ Thực hiện cải cách tư pháp :

Trọng tâm của việc thực hiện cải cách tư pháp trong thời gian tới là phải tiếp
tục nâng cao chất lượng hoạt động và đề cao trách nhiệm của các cơ quan tư pháp
và đội ngũ cán bộ công tác tư pháp theo Nghị quyết 08 -NQ/TW của Bộ Chính trị
và Kế hoạch 14/KH-TU của Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác
tư pháp trong thời gian tới.
18

Đảm bảo sự lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy Đảng trong khối tư pháp về
chính trị, tổ chức và cán bộ, xây dựng các cơ sở Đảng trong khối tư pháp trong sạch
vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vững vàng về phẩm chất chính trị,
đạo đức, kiến thức pháp luật. Đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc
của các cơ quan tư pháp.

Phần thứ ba
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG THỜI KỲ MỚI

I – NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ :

Nắm vững các mục tiêu nhiệm vụ : xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về tổ chức. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của
toàn Đảng bộ ngang tầm với tình hình nhiệm vụ mới.

1/ Về chính trị tư tưởng :

Thực hiện nghiêm túc việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng. Đảm bảo giữ vững và tăng cường đoàn kết nhất trí về nhận thức và hành
động trong toàn Đảng bộ nhất là luôn kiên định những vấn đề về quan điểm có tính
nguyên tắc của Đảng. Nói và làm theo cương lĩnh, điều lệ Đảng, pháp luật Nhà
nước, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn trong Đảng.

Thường xuyên bồi dưỡng nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác – Lê nin, về
nền tảng tư tưởng của Đảng, về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng,
những kiến thức mới của thời đại, tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Chủ
động nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở,
giải đáp định hướng kịp thời dư luận xã hội .

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống
lành mạnh trong cán bộ đảng viên theo Chỉ thị 15 của Thành ủy.

2/ Về tổ chức Đảng và đảng viên :

a) Về tổ chức Đảng :
Các cơ sở Đảng phải nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh
đạo chính trị tại cơ sở. Tiếp tục kiện toàn các cơ sở Đảng gắn liền với việc sắp xếp
lại tổ chức bộ máy chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả.
Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng- Đoàn thể ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ định kỳ, coi
trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt
19

Đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình, phê bình trong tổ chức sinh hoạt
Đảng, gắn kết quả tu dưỡng và rèn luyện về phẩm chất đạo đức với phân tích chất
lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm.
Chỉ tiêu xây dựng cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng
năm : 75% tổng số cơ sở Đảng, không còn cơ sở Đảng yếu kém.

b) Công tác cán bo : Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, định kỳ
đánh giá rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ dự bị cơ sở, trong đó chú ý cán bộ nữ,
trẻ có triển vọng. Đổi mới công tác cán bộ trên các mặt : quy hoạch, tạo nguồn, đào
tạo, luân chuyen, bổ nhiệm cán bộ. Đảm bảo chất lượng đầu vào của cán bộ theo
đúng tiêu chuẩn, hạn chế đào tạo lại cán bộ (tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt dưới 45
tuổi phải đạt chuyên môn nghiệp vụ : bằng đại học chuyên ngành trở lên. Lý luận
chính trị : cao cấp. Ngoại ngữ : bằng B . Sử dụng thành thạo vi tính).

c) Đối với đảng viên : Nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên,
đề cao tính tự giác chủ động rèn luyện nâng cao năng lực công tác và phẩm chất
đạo đức lối sống, nói và làm theo Nghị quyết Đảng, chấp hành kỷ cương pháp luật .
Chỉ tiêu : - Đảng viên đủ tư cách : trên 98 %/năm.
- Phát triển đảng viên mới : 100 đảng viên / năm .

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ : Thường xuyên sinh hoạt hướng dẫn
những quy định về bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng. Phục vụ kịp thời cho
cấp ủy Đảng trong việc rà soát thẩm định phục vụ công tác quy hoạch cán bộ, bổ
nhiệm mới, luân chuyển cán bộ, nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ công chức
và phục vụ yêu cầu phát triển đảng viên mới.

3/ Công tác kiểm tra Đảng :

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định : “Kiểm tra tổ chức Đảng
và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm” nhằm giáo dục, ngăn ngừa hạn chế đảng
viên vi phạm. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2). Kiểm tra thực hiện
các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước,
các nghị quyết chương trình công tác của từng cơ sở; theo phương châm chủ động
tự kiểm tra để thúc đẩy việc chấp hành các chủ trương đường lối chính sách, điều
lệ Đảng ngày càng tốt hơn tại cơ sở.

Tập trung giải quyết các đơn thư tố cáo theo đúng thẩm quyền, xem xét xử lý
kỷ luật đúng nguyên tắc, có tác dụng giáo dục ngăn ngừa các vi phạm của cán bộ,
đảng viên.

4/ Công tác dân vận của Đảng :
20

Tiếp tục quán triệt trong toàn Đảng bộ các quan điểm mục tiêu của Đảng về
xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân
tộc, tôn giáo; về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục nâng cao
chất lượng phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.
Chuyển mạnh hoạt động của mặt trận, đoàn thể xuống cơ sở.

Từng cấp ủy Đảng xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác vận động
quần chúng. Phân công bố trí cán bộ có phẩm chất năng lực làm công tác vận động
quần chúng, công tác dân vận của Đảng.

Tăng cường công tác dân vận của chính quyền; lực lượng vũ trang; xây dựng
kế hoạch, quy chế để quần chúng tham gia giám sát xây dựng chính quyền; phát
huy các mô hình thực hiện tốt phương châm : “Nhà nước và nhân dân cùng làm”
trong việc thực hiện các công trình dân sinh .

II – NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC :

1/ Hội đồng Nhân dân :

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND quận. Chú trọng, tăng
cường giám sát thực tế, đề xuất kiến nghị những giải pháp để góp phần giúp UBND
quận thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Thực hiện tốt việc tiếp công dân của HĐND – UBND Quận, giải quyết
những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Phối hợp với MTTQ quận, HĐND các
phường trong tiếp xúc cử tri. Phối hợp với Tổ Đại biểu HĐND Thành phố, Tổ Đại
biểu Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ chung.

2/ Ủy ban Nhân dân :

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với hoạt động quản lý điều hành
của chính quyền, tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của UBND quận
trong việc chấp hành các nghị quyết của Đảng bộ và HĐND quận.

Phân công rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân các thành viên UBND trong chỉ
đạo điều hành, phụ trách các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, văn hóa xã hội, quốc
phòng an ninh và trong lĩnh vực tư pháp, thi hành pháp luật.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh : Hoàn thiện quy trình giải quyết
hồ sơ hành chánh theo đúng quy định, tiếp tục cải tiến công tác tiếp dân, giải quyết
khiếu nại của công dân, phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng để giải quyết
nhanh, đúng pháp luật.
21

Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chính quyền và
UBND các phường theo hướng tinh gọn, khoán biên chế và kinh phí quản lý hành
chính. Xác định rõ nội dung phân cấp theo thẩm quyền giữa quận và phường. Nâng
cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm lưu trữ và hệ thống mạng tin học phục vụ
công tác điều hành quản lý Nhà nước. Thực hiện đề án tách các phường đông dân.
Hoàn thiện thực hiện theo mô hình hành chính “một cửa” tại UBND các phường.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức : Tăng cường giáo dục ý thức phục vụ
nhân dân,xử lý nghiêm những cán bộ gây phiền hà nhũng nhiễu dân, thờ ơ trong
công việc. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại chất lượng công chức
hàng năm để làm cơ sở cho việc khen thưởng, đề bạt, quy hoạch, đào tạo, 100%
cán bộ công chức khối chính quyền phải được học các lớp quản lý Nhà nước và
được tập huấn công tác dân vận của chính quyền.

III – XÂY DỰNG MTTQ – ĐOÀN THỂ, TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH
CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN :

* Mặt trận Tổ quốc : Tiếp tục giữ vững và mở rộng khối đại đoàn kết toàn
dân, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” ở cơ sở. Tích cực vận động các phong trào thi đua yêu nước, củng cố tổ
chức các hội quần chúng và các hoạt động phong trào xã hội từ thiện. Thực hiện tốt
công tác tôn giáo và dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có
đạo, nâng cao năng lực vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong thực hiện
Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, cùng hướng vào mục tiêu chung “ vì dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” làm điểm tương đồng .

Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQ Quận , tăng cường vai trò giám sát, xây dựng chính quyền . Nâng chất hoạt
động của Ban Mặt trận khu phố, Ban Thanh tra nhân dân, hướng dẫn các hội quần
chúng, các tổ chức xã hội hoạt động theo hướng phát huy dân chủ cơ sở, đoàn kết
cộng đồng tạo đồng thuận xã hội.

* Hội Cựu Chiến binh : Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh
trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, là chỗ dựa tin cậy cho
Đảng và chính quyền, tích cực tham gia xây dưng củng cố hệ thống chính trị tại cơ
sở ; đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tăng cường công
tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Mở rộng hệ thống chi hội vào các cơ quan hành chánh sự nghiệp, phấn đấu
phát triển từ 1.000 đến 1.200 hội viên trong nhiệm kỳ. Hàng năm đạt 90% hội viên
xuất sắc, 95% gia đình hội viên gương mẫu.
22

* Liên đoàn lao động : Chú trọng kiện toàn và nâng chất hoạt động các tổ
chức công đoàn ngoài quốc doanh, phát triển các nghiệp đoàn, chủ động tham gia
xây dựng tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp
luật, chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân
lao động. Phấn đấu kết nạp 100% công nhân viên chức lao động thuộc các cơ quan
hành chánh sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, 75% đến 80% công nhân lao động
thuộc các thành phần kinh tế khác vào tổ chức công đoàn, 70% công đoàn cơ sở đạt
danh hiệu vững mạnh.

* Xây dựng Đoàn TNCS. Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi :
Tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện cuộc vận động “
Xây dựng người đoàn viên, thanh niên sống đẹp, sống có ích, có lý tưởng XHCN ”.
Thông qua các phong trào thanh niên lập nghiệp, giữ nước, tình nguyện vì cuộc
sống cộng đồng để tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội
Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên.


Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, hội
viên. Phấn đấu đến năm 2010 xây dựng 30% đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh có tổ
chức Đoàn-Hội nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên lên 45% .

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần làm tốt công tác xây dựng Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu niên nhi đồng vững mạnh trong nhà
trường cũng như trên địa bàn dân cư.

* Hội Liên hiệp Phụ nư : Đa dạng hóa các nội dung, phương thức phù hợp
với từng đối tượng, lứa tuổi, lấy chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia
đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, bền vững và các dự
án về giới làm đòn bẩy giáo dục, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp quần chúng phụ nữ
vào Hội, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đều khắp ở cơ sở chi tổ hội.
Đến 2010 nâng tỷ lệ tập hợp phụ nữ trong độ tuổi lên 70% .

* Hội Nông dân : Tiếp tục vận động hộ nông dân phát triển ngành nghề
truyền thống chuyển đổi vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao, duy trì các câu
lạc bộ trồng hoa lan, nuôi chim, cá kiểng, các nhóm nông dân làm kinh tế giỏi. Làm
nòng cốt trong việc vận động nông dân tham gia xây dựng trung tâm “Làng Hoa”
quận.

* Hội Chữ Thập đỏ : Tiếp tục thực hiện các chương trình xã hội nhân đạo,
bằng phương thức vận động toàn xã hội cùng chăm lo công tác từ thiện. Củng cố tổ
chức hội cơ sở vững mạnh, phát triển 90% tổ hội trên tổ dân phố, tập trung xây
dựng chi hội trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh .
23Phần thứ tư
NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐỂ PHÁT TRIỂN

Trong nhiệm kỳ (2005 –2010) nhằm thực hiện đạt kết quả kết những mục
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cần tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm
để để phát triển như sau :

I – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ :

* Về sản xuất công nghiệp : Giải pháp chung là vận động các nguồn lực
thúc đẩy chuyển dịch kinh tế theo cơ cấu : công nghiệp – dịch vụ – thương mại.
Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành các sản phẩm có hàm
lượng chất xám có giá trị xuất khẩu cao như : sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm
vi tính, lắp ráp ô tô, xe máy, công nghệ sinh học vật liệu mới. Đối với các dự án
đầu tư công nghiệp mới cần ưu tiên các dự án kỹ thuật cao, có giá trị kinh tế cao,
không gây ô nhiễm môi trường .

* Về thương mại dịch vụ : Định hướng quỹ đất các cơ sở sản xuất di dời để
phát triển thương mại dịch vụ. Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư phát
triển hệ thống thương mại dịch vụ. Cải tạo nâng cấp các chợ trong quy hoạch, giải
tỏa các chợ tự phát. Khuyến khích và tạo điều kiện để các ngân hàng, các loại quỹ
đầu tư lập chi nhánh và văn phòng giao dịch trên địa bàn.

Tăng cường quản lý hành chánh nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp
trong thực hiện luật doanh nghiệp, luật công đoàn, luật đầu tư trong nước và nước
ngoài .

* Đối với dịch vụ nông nghiệp : Có kế hoạch vận động các thành phần kinh
tế đầu tư xây dựng Trung tâm “Làng Hoa” tại Phường 11, trở thành trung tâm
thương mại, trung tâm giống và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng hoa,
cây kiểng, sinh vật cảnh.

II – GIẢI PHÁP VE QUẢN LÝ ĐÔ THỊ – PHÁT TRIỂN CƠ SỞ
HẠ TẦNG :

Giải pháp trọng yếu là triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã
hội quận Gò vấp đến năm 2010 được thành phố phê duyệt và các giải pháp quản lý
sử dụng đất, lập kế hoạch bố trí sử dụng đất hàng năm theo quy hoạch . Kiểm tra
theo dõi tình hình thực hiện để điều chỉnh kịp thời, không để đất đai sử dụng
không hợp lý, kém hiệu quả.
24

Khai thác quỹ đất, ưu tiên dành quỹ đất cho phát triển giao thông đô thị, phát
triển cơ sở giáo dục, văn hóa, thể thao, các công trình công cộng và xây dựng các
khu vực dân cư mới, các chung cư phục vụ chương trình tái định cư và người lao
động có thu nhập thấp.
Quan tâm kiểm tra kiểm định chất lượng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng
trong quá trình thi công và đưa vào sử dụng. Kiên quyết xử lý các vi phạm, đảm
bảo trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai, quản lý xây dựng.

Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà nước và nhân dân cùng làm,
xi măng hóa đường hẻm, mở rộng hẻm, kết hợp việc mở rộng một số tuyến đường
với chỉnh trang đô thị .Tiếp tục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2 Công viên Văn hóa quận.

III – GIẢI PHÁP VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI :

* Về giảm tốc độ tăng dân số cơ học : Chuyển đổi cơ cấu ngành sản xuất
công nghiệp theo hướng bớt dần các ngành thâm dụng nhiều lao động, sang ngành
sản xuất cần lao động chất xám. Tăng cường quản lý nhân hộ khẩu, phòng trọ, nhà
cho thuê.

* Về giải quyết lao động : Đảm bảo đạt chỉ tiêu giải quyết lao động có việc
làm hàng năm bằng các giải pháp: giải quyết lao động tại chỗ cho các đối tượng ưu
tiên (nghĩa vụ quân sự, gia đình chính sách, xóa đói giảm nghèo..) đáp ứng nhu cầu
tuyển dụng của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn và bằng các
chương trình liên kết đào tạo nghề với các trường Đại học Công nghiệp, Kỹ thuật
công nghệ Quang Trung và các cơ sở cung ứng giới thiệu việc làm trên địa bàn
quan. Tổ chức các ngày hội việc làm, đăng ký việc làm với các doanh nghiệp có
nhu cầu tuyển dụng ...

* Xóa đói giảm nghèo bằng nhiều biện pháp : Giải quyết việc làm, trợ vốn
dự án nhỏ, giáo dục ý thức tự vươn lên của các hộ trong chương trình để thực hiện
đạt chỉ tiêu nâng mức chuẩn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố (giai đoạn 2) đến
2008. Phát động toàn xã hội, cộng đồng dân cư cùng quan tâm đến công tác xóa đói
giảm nghèo và các phong trào vì người nghèo.

* Giải pháp phát triển nguồn nhân lực : Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm
bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng
cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Liên kết các trường trung học phổ thông với
các trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề các doanh
nghiệp trên địa bàn theo hướng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại
hóa . Củng cố nâng chất các cơ sở giáo dục thường xuyên . Tăng cường đầu tư từ
ngân sách nhà nước chuẩn hóa và hiện đại hóa trường, trang thiết bị giảng dạy,
nghiên cứu và học tập, tiếp tục vận động xã hội hóa giáo dục (mầm non) ưu tiên bổ
sung quỹ đất để phát triển xây dựng trường lớp .
25


IV – GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ :

* Về xây dựng chỉnh đốn Đảng :
- Đổi mới nội dung, hình thức triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị,
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chú ý khâu thảo luận nghị quyết và
xây dựng chương trình công tác của Chi, Đảng bộ thực hiện nghị quyết phù hợp
với địa phương, đơn vị. Thực hiện “nêu gương sáng đảng viên” tại nơi sinh hoạt
và nơi cư trú.

- Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi trọng
công tác quản lý cán bộ đảng viên. Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch đào tạo
đội ngũ cán bộ, phục vụ tốt yêu cầu trước mắt và lâu dài, có biện pháp tạo nguồn
cán bộ trẻ, cán bộ nữ và nguồn phát triển Đảng.

- Đưa vào nề nếp công tác kiểm tra các cơ sở Đảng và đảng viên trong chấp
hành điều lệ Đảng và thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Từng cơ sở chú
trọng công tác giáo dục ngăn ngừa đảng viên vi phạm, nhất là ở các lĩnh vực dễ
phát sinh tiêu cực .

- Kiện toàn các Ban xây dựng Đảng đủ sức tham mưu cho Ban Chấp hành và
Ban Thường vụ Quận ủy .

* Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước :
- Giải pháp chung là phải quan tâm cải tiến các quy trình giải quyết hành
chính công liên quan đến dân. Thực hiện phát huy dân chủ bằng việc các cơ quan
quản lý chính quyền thực hiện công khai các kế hoạch kinh tế xã hội, đặc biệt là
các kế hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến dân về các
chính sách đền bù giải tỏa . Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện pháp lệnh cán bộ công chức, chống tham nhũng, thực
hành kết kiệm, xây dựng phương án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành
chính, nâng cao thu nhập chính đáng cho đội ngũ cán bộ công chức.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý nghiêm
những cán bộ công chức sai phạm. Chú ý giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ
cán bộ công chức về ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao trình độ nghiệp vụ khả
năng thực thi công vụ.

* Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng :
- Mặt trận Tổ quốc cùng đoàn thể chủ động xây dựng đề án sắp xếp tổ chức
bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng. Khắc phục nhanh một số hạn chế đối với
26

đội ngũ cán bộ công tác đoàn thể trong thời gian qua (kỹ năng công tác, kỹ năng
vận động quần chúng) chuyển các trọng tâm công tác phong trào về cơ sở.

- Nâng cao vai trò kiểm tra giám sát việc thực hiện “quy chế dân chủ ở cơ
sở” và chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
cơ sở”, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo theo từng giới, góp phần nâng cao
chất lượng cuộc sống nhân dân, tạo cơ sở để xây dựng tổ chức đoàn thể vững
mạnh, tăng chất lượng tỷ lệ tập hợp quần chúng .


* *
*Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 – 2010 được tiến
hành trong thời kỳ cả nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thành phố
đang trong quá trình đi trước về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước.

Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận nhà quyết tâm vượt qua khó
khăn, thách thức giữ vững truyền thống đoàn kết , nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ giữ vững kỷ cương, vận động
phát huy tối đa các nguồn lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tổng quát,
những nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần xứng đáng là một
quận của “Thành phố anh hùng”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản