Báo cáo: Chương trình trắc nghiệm powerpoint - 2

Chia sẻ: Huỳnh Phúc Huy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
190
lượt xem
65
download

Báo cáo: Chương trình trắc nghiệm powerpoint - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

dãn dòng trong TextBox, sau khi ch ể ọn khối văn bản, ta chọn menu Format rồi chọn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Chương trình trắc nghiệm powerpoint - 2

  1. POWERPOINT Muốn tạo hiệu ứng cho đối tượng trong PowerPoint, ta chọn Slide Show rồi chọn: a. Slide Transition b. Set Up Show c. View Show d. Custom Animation DA
  2. POWERPOINT Muốn tạo hiệu ứng chuyển slide trong PowerPoint, ta chọn Slide Show rồi chọn: a. Slide Transition b. Set Up Show c. View Show d. Custom Animation
  3. POWERPOINT Để dãn dòng trong TextBox, sau khi chọn khối văn bản, ta chọn menu Format rồi chọn: a. Line spacing b. Bullet and Numbering d. Không có lệnh này c. Font > Line spacing
  4. POWERPOINT Để xem (duyệt) web ta có thể sử dụng các chương trình: a. Internet Explorer b. Netscape d. Cả 3 đều đúng c. Opera
  5. LỰA CHỌN Trong Power Point, để thực hiện trình diễn presentation đang thiết kế là: 1. Menu View / Slide show. 2. Menu Slide show / View show. 3. Gõ phím F5  4. Tất cả a, b, c đều đúng
  6. Làm thế nào để cho 1 con hươu cao cổ vào trong Tủ lạnh? a. Không thể làm được b. Chỉ cho hươu cao cổ con X c. Mở cửa, cho vào d. Cả 3 đều sai
  7. Điền vào chỗ trống Đi Trong đầm gì đẹp bằng ……….. Lá ………. Bông ………. lại chen nhụy ……… Nhị ……… bông ……… lá………. Gần………. Mà chẳng hôi tanh mùi……….. trắng sen xanh vàng bùn bùn trắng xanh vàng
  8. Chọn các màu tương ứng Ch  White  Black  Red  Yellow  Blue  Orange  Brown  Purple
  9. TRẢ LỜI KẾT QUẢ Chọn đúng rồi, hoan hô bạn
  10. TRẢ LỜI KẾT QUẢ Chọn sai rồi, xin đừng buồn
Đồng bộ tài khoản