Báo cáo: hiện trạng quản lý thu gom và xử lý rác thải ở khu vực chợ Đông Ba

Chia sẻ: Dao Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

2
665
lượt xem
240
download

Báo cáo: hiện trạng quản lý thu gom và xử lý rác thải ở khu vực chợ Đông Ba

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rác thải là sản phẩm tất yếu của cuộc sống.Cùng với mức sống của nhân dân ngày càng cao và công cuộc công nghiệp hóa ngày càng phát triển sâu rộng rác thải cũng được thải ra ngày càng nhiều với những thành phần ngày càng phức tạp và đa dạng.Tác động tiêu cực của rác thải nói chung là rất rõ ràng nếu như những chất thải này không được quản lý thu gom và xử lý đúng kỹ thuật môi trường....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: hiện trạng quản lý thu gom và xử lý rác thải ở khu vực chợ Đông Ba

 1. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI Ở KHU VỰC CHỢ ĐÔNG BA Người trình bày: Nguyễn Thị Mỹ Duyên GVHD: Bùi Dũng Thể K41 KT TN_MT
 2. CẤU TRÚC BÁO CÁO ĐẶT VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
 3. PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  Rác thải là sản phẩm tất yếu của cuộc sống.Cùng với mức sống của nhân dân ngày càng cao và công cuộc công nghiệp hóa ngày càng phát triển sâu r ộng rác th ải cũng được thải ra ngày càng nhiều với những thành phần ngày càng phức tạp và đa dạng.Tác động tiêu cực của rác thải nói chung là rất rõ ràng nếu nh ư những chất thải này không được quản lý thu gom và xử lý đúng kỹ thuật môi trường Ở Việt Nam thực tế việc quản lý và xử lý rác thải mặc dù đã có nhiều tiến bộ cố gắng nhưng chưa ngang t ầm với nhu cầu đòi hỏi. Đặc biệt đối với những nơi phát triển về du lịch dịch vụ thì càng phải chú trọng giữ gìn và quan tâm tới vấn đề môi trường.
 4.  Thành phố Huế là trung tâm chính trị, xã h ội và văn hóa du lịch của tỉnh TT – Huế, với dòng sông Hương th ơ mộng, non nước hữu tình. Người dân tỉnh nhà đang ra sức tái tạo bức tranh cảnh sắc ở hai bên sông Hương thật quyến rũ, với một nét Huế đặc trưng, song chợ Đông Ba hiện tại đã và đang làm cho bức tranh đó xấu đi. Hoạt động kinh doanh của chợ đã có tác động lớn đến kinh tế xã hội và hệ sinh thái.
 5.  Là chợ đầu mối lớn nhất trên địa bàn tỉnh TT – Huế, hàng ngày chợ Đông Ba thải một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý xuống sông Hương.  Đây là một trong những cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh TT – Huế vẫn chưa được xử lý triệt để. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở chợ Đông Ba hàng chục năm nay đang là nổi nhức nhối của các cơ quan chức năng và người dân nơi đây.  Xuất phát từ tình trạng trên chúng tôi quyết định nghiên cứu đề tài: “ Quản lý, thu gom và xử lý rác thải ở chợ Đông Ba – Thành phố Huế”
 6. II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Với lý do trên chúng tôi có các nội dung và mục tiêu nghiên cứu sau:  Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quản lý thu gom và xử lý rác thải ở chợ Đông Ba thành phố Huế.  Nghiên cứu đánh giá cách thức tổ chức, hiệu quả kinh tế của công tác thu gom và xử lý rác thải ở chợ Đông Ba.  Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý thu gom và xử lý rác ở chợ Đông Ba, đưa ra một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu gom và xử lý rác thải ở chợ Đông Ba thành phố Huế.
 7. PHẦN II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực hiện được những nội dung trên chúng tôi sử dụng một số phương pháp sau:  Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để thu thập các tài liệu liên quan đến chợ Đông Ba, cũng như các đề tài nghiên cứu liên quan.  Phương pháp điều tra thống kê: Thu nhập thông tin, tài liệu, chọn mẫu điều tra.  Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Dùng để nghiên cứu các đối tượng tạo rác nhiều và đối tượng tạo rác ít.  Phương pháp so sánh: Được dùng đánh giá m ức độ ô nhiễm với các tiêu chuẩn ô nhiễm môi trường Việt Nam.
 8. PHẦN III. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  Những khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu.  Các căn cứ pháp lý.  Hệ thống quản lý chất thải.  Thực trạng về vấn đề quản lý và thu gom rác trên thế giới. Tình hình quản lý và thu gom xử lý rác ở Việt Nam Thực trạng về vấn đề quản lý rác thải ở Thành Phố Huế.
 9. PHẦN IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU  II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI Ở KHU VỰC CHỢ ĐÔNG BA  III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
 10. I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU  Chợ Đông Ba nằm ven bờ sông Hương, có độ cao cột nền thấp, chịu ảnh hưởng trực tiếp của sông Hương, do vậy vào mùa mưa có nguy cơ ngập lụt cao (bình quân 1-2 năm/lần).  Chợ lại ở vị trí đoạn đầu của hạ lưu sông nên các chất thải của chợ nếu không được xử lý sẽ tạo khả năng phát tán trên diện rộng, ảnh đến môi tr ường n ước ở vùng hạ lưu sông Hương.  Đặc biệt vào mùa nắng, khi mực nước sông Hương hạ thấp thì sự ô nhiễm nước càng lớn quanh khu vực chợ.
 11. II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI Ở KHU VỰC CHỢ ĐÔNG BA II.1 Nguồn phát sinh, khối lương và thành phần rác thải của chợ.  Nguồn phát sinh: Rác thải của chợ chủ yếu phát sinh từ các hoạt động mua bán và vận chuyển hàng hóa của các tiểu thương và khách hàng.  Khối lượng và thành phần rác thải của chợ: Theo thống kê của công ty MT&CTĐT Huế năm 2008 khối lượng rác của chợ Đông Ba là 3.650 tấn, khối lượng rác thải phát sinh bình quân trên đầu người là 1,11 kg/người/ngày.
 12.  Lượng chất thải rắn sinh hoạt trung bình phát sinh trên địa bàn chợ Đông Ba tăng nhanh năm 2006 t ừ 30 m3/ngày tăng lên 40m3/ngày năm 2008. Năm 2009 qua 8 tháng đã tăng lên 41.33 m3/ngày ( ngu ồn: Công ty MT&CTĐT Huế).  Lượng chất thải rắn của chợ thường tăng cao ở các tháng 1, 2 và tháng 11, 12 do đây là những tháng tết nên hoạt động mua bán, tiêu thụ sản phẩm tăng cao kéo theo lượng chất thải phát sinh nhiều.
 13.  Hoạt động của chợ tạo ra nguồn thải rắn rất lớn, đó là các sản phẩm bao bì, sắt, giấy, lá cây, nhựa, xốp, các sản phẩm bị hư hỏng, thối rửa của rau quả, cá, thịt, chén bát, áo quần, vãi vóc… 5% 5% 10% Kim lo ại 10% Gi ấy, vải Th ứ c ăn dư th ừ a Rau, qu ả th ối Đ ồ nhự a, sành s ứ 70% Biểu đồ : Thành phần rác thải chợ Đông Ba.
 14.  Đặc trưng của rác này là phức tạp: Gồm đủ các loại rác, có loại phân huỷ nhanh (rau quả, thực phẩm dư thừa), có loại phân huỷ chậm( giấy, xốp…) hoặc khó phân huỷ như bao nilon. Có loại đốt được nhưng có loại không cháy…
 15. II.2 Sơ đồ và cơ cấu tổ chức quản lý rác thải ở chợ Đông Ba UBND Thành Phố Huế Ban Quản Lý Công Ty Môi Trường Và Chợ Đông Ba Công Trình Đô Thị Huế Đội Vệ Sinh Môi Trường Hộ Kinh Doanh; Chợ Đông Ba Khách Hàng Sơ đồ: Tổ chức quản lý chất thải ở khu vực chợ Đông Ba
 16. II.3 Thực trạng quản lý  Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn chợ do ban quản lý và đội VSMT quản lý. Nhưng chỉ có một cán bộ ( đội trưởng đội VSMT ) chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề nỗi trội về VSMT.  Do vậy những phản ánh liên quan đến chất lượng phục vụ thu gom ở khu vực chợ thường bị bỏ sót hoặc điều chỉnh rất chậm.
 17. Bảng 1 : Điều tra chất lượng thu gom rác thải Số hộ SST Chỉ tiêu kinh Tỷ lệ doanh 1 Thu gom không đúng quy cách 5 12.5% 2 Rác rơi vãi trên đường hay 21 52.5% nước rỉ khi vận chuyển 3 Mùi hôi thối 11 27.5% 4 Không đưa ra ý kiến 3 7.5% Tổng 40 hộ 100% Nguồn: Số liệu điều tra năm 2009
 18. Kết quả khảo sát thực tế khi điều tra 40 h ộ kinh doanh về những vấn đề gây go nhất liên quan tới quản lý thu gom rác thải trong khu vực chợ Đông Ba :  Đa số hộ kinh doanh cho rằng rác rơi vãi trên đường hay nước rỉ khi vận chuyển (52.5%) là vấn đế lớn nhất;  Những hộ còn lại cho rằng (27.5%) là mùi hôi thối bốc lên từ bãi chứa rác;  Có 12.5% nghĩ rằng thu gom không đúng quy cách là vấn đề đáng lo nhất liên quan đến quản lý rác;  7.5% không đưa ra ý kiến.
 19. II.4 Công tác thu gom rác thải ở khu vực chợ Đông Ba. Rác thải Thu gom bằng phương tiện chuyên dụng Tập kết tại bãi rác trung chuyển đường Chương Dương Công ty MT&CTĐT Huế thu gom và vận chuyển đến bãi rác xã Thủy Phương Sơ đồ : Mô hình thu gom rác thải tại chợ Đông Ba.
 20. Theo ban quản lý cho biết, chợ được phân thành hai khu vực ( khu A và khu B):  Khu A có diện tích 16.522 m2 bao gồm: mặt tiền chợ Đông Ba và các dãy nhà trệt, nhà tầng. Đây là khu vực được bố trí thùng đựng rác dùng để cho các hộ kinh doanh và khách hàng bỏ rác vào.  Khu B có diện tích 6227 m2 là khu vực đường Chương Dương, ở đây không có thùng đựng rác, các hộ kinh doanh được phép xả rác tại chổ rồi sau đó công nhân vệ sinh của chợ sẽ đến thu gom.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản