báo cáo hóa học:" Trastuzumab Sensitizes Ovarian Cancer Cells to EGFR-targeted Therapeutics"

Chia sẻ: sting01

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học quốc tế đề tài : Trastuzumab Sensitizes Ovarian Cancer Cells to EGFR-targeted Therapeutics

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản