Báo cáo kết quả kinh doanh

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
599
lượt xem
135
download

Báo cáo kết quả kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả kinh doanh

  1. DL2 MA KH DNNO DNCO DKNO DKCO PSNO PSCO LKPSNO TSLD 0 0 0 0 29,498,900 19,498,900 29,498,900 10 1331 0 0 0 0 19,498,900 19,498,900 19,498,900 10 1332 0 0 0 0 0 0 0 10 1333 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 PTRA 0 84702794 0 84,702,794 60,597,800 22,800,000 60,597,800 11 33311 0 28098900 0 28,098,900 35,597,800 22,800,000 35,597,800 12 33312 0 0 0 0 0 0 11 33313 0 0 13 3332 0 0 0 0 0 0 0 14 3333 0 24000395 0 24,000,395 0 0 0 15 3334 0 30454406 0 30,454,406 25,000,000 0 25,000,000 16 3335 0 0 0 0 0 0 0 17 3336 0 0 0 0 0 0 0 18 3337 0 0 0 0 0 0 0 20 3338 0 703458 0 703,458 0 0 0 33 3339 0 1445635 0 1,445,635 0 0 0 Chuù yù : Ñaây laø soá ñaàu kyø khoâng phaûi laø soá ñaàu naêm Page 1
  2. DL2 LKPSCO CKNO CKCO 19,498,900 10,000,000 0 19,498,900 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 22,800,000 0 46,904,994 22,800,000 0 15,301,100 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000,395 0 0 5,454,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703,458 0 0 1,445,635 Page 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản