Báo cáo kết quả và phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
789
lượt xem
107
download

Báo cáo kết quả và phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo kết quả và phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên" là văn bản nhằm báo cáo lại kết quả hoạt động về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác chuyên môn; công tác tham gia hoạt động phong trào; công tác xây dựng tổ chức đoàn. Từ đó đề ra phương hướng và kiến nghị đề xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả và phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên

Các bạn có thể xem qua nội dung chi tiết của “Báo cáo kết quả và phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên” qua đoạn trích bên dưới để tham khảo cách trình bày và soạn thảo báo cáo về công tác đoàn. 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG
                            
    Số :     /BC-Chi đoàn:……………
                                                                    Thủ Dầu Một, ngày    tháng    năm 2007.
 
BÁO CÁO
Kết quả và Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên
Học kỳ:        năm học: 200   - 200
 
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:
I.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
I.2. Công tác chuyên môn:
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
I.3. Công tác tham gia hoạt động phong trào:
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
I.4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn:
- Tổng số đoàn viên ………..…; (nam …………., nữ ………….)
- Tổng số thanh niên ………….; (nam …………., nữ ………….)
- Trình độ:    Chuyên môn nghiệp vụ: …………………….
                     Lý luận chính trị: …………………………
                     Tin học, ngoại ngữ: ……………………….
- Tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn: ……………………..
- Tổng số đối tượng Đảng: ………………………………
-  Số đoàn viên chuyển đi: ……; chuyển đến ……; kết nạp mới: ………
-  Số đoàn viên đăng ký “Chương trình rèn luyện đoàn viên”:………..
I.5. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng:
- Đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại đơn vị.
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng:
                Được cử đi học lớp cảm tình Đảng: ……………
                Đang được xác minh lý lịch: …………..
                Đã được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam: ………
II. PHƯƠNG HƯỚNG:
II.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
II.2. Công tác chuyên môn:
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
II.3. Công tác tham gia hoạt động phong trào:
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:
                   ...............................................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................................
                   ..............................................................................................................
                                                                                         TM. BCH CHI ĐOÀN
                                                                                                     BÍ THƯ

Nơi nhận:                                                                                                                                                   

- BTV Đoàn trường (báo cáo)                         

- UBKT Đoàn trường (báo cáo)

- Đ/c

- Lưu

Để tiện tham khảo mẫu “Báo cáo kết quả và phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên”, bạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieuvn và tải về máy. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu báo cáo khác như: Báo cáo tổng kết công tác đoànBáo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoànBáo cáo tổng kết chương trình công tác đoàn.

 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản