Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG LỰC XẾP DỠ CONTAINER CHO CỤM CẢNG HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA"

Chia sẻ: thulanh1

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến những vấn đề còn yếu của vận tải container bằng đường thủy nội địa và những hạn chế trong công tác xếp dỡ container của cụm cảng Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng năng lực xếp dỡ container cho cụm cảng Hà Nội.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản