Báo cáo khoa học: "TìNH HìNH CHĂN NUÔI LợN TRANG TRạI QUY MÔ NHỏ(1) TạI HUYệN TRựC NINH, TỉNH NAM ĐịNH "

Chia sẻ: thulanh2

Đã có một số khó khăn cho phát triển trang trại lợn quy mô nhỏ như kiến thức kỹ thuật hạn chế của nông dân, biến động lớn trong giá lợn và thức ăn chăn nuôi. Hơn nữa, nông dân đôi khi phải đối mặt với...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản