Báo cáo mất hoá đơn

Chia sẻ: kieuoanh

Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh làm mất hoá đơn phải báo cáo với Chi cục thuế quản lý trực tiếp ngay trong ngày làm việc - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Mất hoá đơn phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn (mẫu BC-21/HĐ) + Hồ sơ làm mất liên 2 hoá đơn mua hàng do khách quan gồm: ...

Nội dung Text: Báo cáo mất hoá đơn

Thủ tục: Báo cáo mất hoá đơn

- Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh làm mất hoá đơn phải báo cáo với Chi cục thuế quản lý
trực tiếp ngay trong ngày làm việc

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục thuế

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Mất hoá đơn phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký
sử dụng hoá đơn (mẫu BC-21/HĐ)
+ Hồ sơ làm mất liên 2 hoá đơn mua hàng do khách quan gồm:
(i) Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.
(ii) Biên bản mất hoá đơn mua hàng.
(iii) Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của
bên bán hàng.
Số lượng hồ sơ: (bộ)
01

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho NNT

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế quản lý trực tiếp

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho NNT


- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Báo cáo mất
hoá đơn (mẫu BC 21/HĐ)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.
+
89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002
+
Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002
+
Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003
+
Mẫu BC 21/HĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------
…Ngày tháng năm…..

BÁO CÁO MẤT HOÁ ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất hoá đơn: …………………………………………
Mã số thuế: ………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Báo cáo về việc mất hoá đơn như sau:

STT Loại Hoá đơn Mẫu số Ký hiệu Từ quyển …. Từ số …. Số lượng số hoá
bị mất Đến quyển… Đến số…. đơn bị mất
Lý do mất hoá đơn …………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………
Nay đơn vị báo cáo với ………………………………………………………………
để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số hoá đơn trên không còn giá trị sử
dụng.
Đơn vị cam kết Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HOẶC HỘ KINH DOANH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản