Báo cáo mô phỏng : Chỉnh lưu 1 pha

Chia sẻ: Nguyen Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
371
lượt xem
96
download

Báo cáo mô phỏng : Chỉnh lưu 1 pha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo mô phỏng : Chỉnh lưu 1 pha Sơ đồ chỉnh lưu 1 pha nửa chu kì

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo mô phỏng : Chỉnh lưu 1 pha

 1. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 BÁO CÁO MÔ PHỎNG CHỈNH LƯU 1 PHA 1. Sơ đồ chỉnh lưu 1 pha nửa chu kì : SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 1
 2. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 Khi tải thuần trở ( L = 0 ) Góc kích = 300 Góc kích = 450 SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 2
 3. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 Góc kích = 600 Góc kích = 900 SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 3
 4. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 • Khi tải trở cảm(có giá trị L): Góc kích = 300 Góc kích = 450 SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 4
 5. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 Góc kích = 600 Góc kích = 900 Ta có : U =220v/50Hz R = 10 Ω , U m = 2 U, ϕ = ωt :góc / Rad Ví dụ : khi góc kích là 300 Tải thuần trở : Π 2π 1 ( ∫ U sin ϕdϕ - ∫U sin ϕdϕ ) m m Utb = 2π α π SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 5
 6. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 1 π 2π U tb = 2 * 220[-cos 30 + cos π ] 2π Utb = 191.53 v Tải trở cảm: Π 2π +α 1 ( ∫ U sin ϕdϕ - ∫ U sin ϕdϕ ) m m Utb = 2π α π 1 π 2π + 30 U tb = 2 * 220[-cos 30 + cos π ] 2π Utb = 184.89 v SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 6
 7. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 2. Sơ đồ chỉnh lưu cầu 1 pha SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 7
 8. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 Khi tải thuần trở (L = 0) Góc kích = 300 Góc kích = 450 SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 8
 9. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 Góc kích = 600 Góc kích = 900 SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 9
 10. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 Góc kích = 1200 Góc kích = 1500 SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 10
 11. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 • Khi tải trở cảm : Góc kích = 300 Góc kích = 450 SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 11
 12. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 Góc kích = 600 Góc kích = 900 SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 12
 13. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 , Góc kích = 1200 Góc kích = 1500 SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 13
 14. TröôøngĐHCN Sài Gòn Lôùp Ñieän_ÑieänTöû 05.1 Ta có : U =220v/50Hz R = 10 Ω , U m = 2 U, ϕ = ωt :góc / Rad Π +α 1 ∫ U sin ϕdϕ m Utb = π α Ví dụ : góc kích α = 300 1 π + 30 U tb = 2 * 220[-cos 30 ] π Utb = 171.62 v SV NguyeãnTröôøngSinh Trang 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản