Báo cáo nghiên cứu khoa học: " DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI: THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP"

Chia sẻ: phalinh15

Qua phân tích thực trạng và một số thách thức mà công tác dạy - học tiếng Anh chuyên ngành đang phải đối mặt hiện nay, tác giả bài báo đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm đạt được những kết quả theo mục tiêu đã đề ra của cơ sở đào tạo.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản