Báo cáo nghiên cứu khoa học: " DẠY VÀ HỌC VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Ở CÁC KHOA NGOẠI NGỮ BẬC ĐẠI HỌC – MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM VÀ SUY NGHIỆM TIÊU ĐỀ"

Chia sẻ: phalinh17

Nhằm góp thêm một tiếng nói liên quan đến việc dạy văn học trong nhà trường, bài báo này cung cấp một góc nhìn khác với hy vọng bổ sung một số thông tin hữu ích cũng như những suy nghiệm về vấn đề dạy và học văn học hiện nay, dựa trên những trải nghiệm về dạy văn học Pháp cho sinh viên ngoại ngữ Pháp ở Việt Nam.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản