Báo cáo nghiên cứu khoa học " QUY HOẠCH TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN 2010 "

Chia sẻ: meomeongon

Quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông đã được áp dụng nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, từ tháng 4/2006, Chiến lược phát triển tài nguyên nước quốc gia mới ra đời đã định hướng theo xu hướng này. Báo cáo trình bày quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến 2010 với 5 lưu vực sông: Bến Hải, Thạch Hãn, Ô Lâu, Xê Pôn và Sê Păng Hiêng trên các nguyên tắc của Chiến lược nói trên. ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản