Báo cáo: Nghiên cứu về nhu cầu tín dụng sinh viên cho công ty Prudential

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
19
lượt xem
4
download

Báo cáo: Nghiên cứu về nhu cầu tín dụng sinh viên cho công ty Prudential

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo "Nghiên cứu về nhu cầu tín dụng sinh viên cho công ty Prudential" gồm các nội dung chính sau: giới thiệu về dự án nghiên cứu và xác định hoàn cảnh marketing, vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, kết quả nghiên cứu,..Mời các em cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Nghiên cứu về nhu cầu tín dụng sinh viên cho công ty Prudential

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> NGHIÊN CỨU VỀ NHU CẦU TÍN DỤNG SINH<br /> VIÊN CHO CÔNG TY PRUDENTIAL<br /> <br /> TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU:<br /> <br /> NHÓM KCDC<br /> <br /> CÔNG TY ĐẶT HÀNG:<br /> <br /> PRUDENTIAL FINANCE<br /> <br /> NGÀY BÁO CÁO:<br /> <br /> 19/01/2017<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN<br /> Đánh giá thành viên<br /> <br /> Họ và tên<br /> Huỳnh Tuấn Dũng<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Đinh Ngọc Anh<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Vũ Hằng Hà<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Đinh Vũ Hải Uyên<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Quách Thị Bích Phương<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> 90%<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1.<br /> <br /> GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ XÁC ĐỊNH HOÀN CẢNH<br /> <br /> MARKETING, VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................... 2<br /> 1.1. Giới thiệu về công ty Prudential Finance ........................................................... 2<br /> 1.1.1. Giới thiệu về tập đoàn Prudential và công ty Prudential Finance ................... 2<br /> 1.1.2. Dịch vụ tín dụng sinh viên của Prudential ....................................................... 3<br /> 1.2. Hoàn cảnh marketing ........................................................................................... 3<br /> 1.3. Vấn đề nghiên cứu ................................................................................................ 3<br /> 1.4. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................. 4<br /> PHẦN 2.<br /> <br /> THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ........................................................................... 5<br /> <br /> 2.1. Kế hoạch nghiên cứu ............................................................................................ 5<br /> 2.1.1. Kế hoạch nhân sự ............................................................................................. 5<br /> 2.1.2. Kế hoạch thời gian ........................................................................................... 6<br /> 2.2. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu .................................................................... 9<br /> 2.2.1. Phương pháp khảo sát trực tiếp cá nhân .......................................................... 9<br /> 2.2.2. Phương pháp khảo sát trực tuyến ..................................................................... 9<br /> 2.3. Phương pháp chọn mẫu ..................................................................................... 10<br /> 2.3.1. Bước 1 – Xác định tổng thể lấy mẫu ............................................................. 10<br /> 2.3.2. Bước 2 – Xác định khung lấy mẫu ................................................................ 10<br /> 2.3.3. Bước 3 – Chọn phương pháp lấy mẫu ........................................................... 11<br /> 2.3.4. Bước 4 – Xác định kích thước mẫu ............................................................... 11<br /> 2.4. Phương pháp phân tích dữ liệu ......................................................................... 12<br /> PHẦN 3.<br /> <br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................................... 13<br /> <br /> 3.1. Kết quả công việc thực hiện khảo sát ............................................................... 13<br /> 3.2. Phân tích kết quả nghiên cứu từ bảng hỏi ....................................................... 13<br /> 3.2.1. Tỷ lệ giới tính khảo sát .................................................................................. 13<br /> 3.2.2. Tỷ lệ người có nhu cầu vay vốn và lý do không có nhu cầu vay vốn ........... 13<br /> 3.2.3. Tỷ lệ có nhu cầu vay vốn theo hệ học............................................................ 16<br /> 3.2.4. Tỷ lệ có nhu cầu vay vốn theo ngành học...................................................... 17<br /> <br /> 3.2.5. Tỷ lệ có nhu cầu vay vốn theo thu nhập và mức chi tiêu .............................. 18<br /> 3.2.6. Tỷ lệ có nhu cầu vay vốn theo nguồn thu nhập cá nhân ................................ 19<br /> 3.2.7. Tỷ lệ có nhu cầu vay vốn theo độ tuổi ........................................................... 20<br /> 3.2.8. Tỷ lệ có nhu cầu vay vốn theo hộ khẩu thường trú ....................................... 21<br /> 3.2.9. Tỷ lệ đã biết về dịch vụ tín dụng sinh viên của Prudential Finance .............. 23<br /> 3.2.10.<br /> <br /> Mục đích vay vốn ...................................................................................... 24<br /> <br /> 3.2.11.<br /> <br /> Hình thức vay............................................................................................. 25<br /> <br /> 3.2.12.<br /> <br /> Khoản tiền muốn vay ................................................................................. 26<br /> <br /> 3.2.13.<br /> <br /> Tầm quan trọng và mức độ yêu cầu của những yếu tố trong dịch vụ cho vay<br /> <br /> vốn.................................................................................................................. 27<br /> PHẦN 4.<br /> <br /> KẾT LUẬN ................................................................................................... 30<br /> <br /> PHẦN 5.<br /> <br /> KIẾN NGHỊ .................................................................................................. 32<br /> <br /> 5.1. Về dịch vụ ............................................................................................................ 32<br /> 5.2. Về giá cả (lãi suất) .............................................................................................. 32<br /> 5.3. Về địa điểm .......................................................................................................... 33<br /> 5.4. Về xúc tiến hỗn hợp ............................................................................................ 33<br /> 5.5. Về quy trình, thủ tục vay vốn ............................................................................ 33<br /> 5.6. Về nhân tố con người ......................................................................................... 33<br /> 5.7. Về nhân tố cơ sở vật chất, trang thiết bị .......................................................... 34<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU MINH HỌA<br /> Hình 1. Công ty tài chính Prudential .......................................................................... 2<br /> Bảng 1. Kế hoạch nhân sự .......................................................................................... 5<br /> Bảng 2. Kế hoạch thời gian giai đoạn 1 ...................................................................... 6<br /> Bảng 3. Kế hoạch thời gian giai đoạn 2 ...................................................................... 7<br /> Bảng 4. Kế hoạch thời gian giai đoạn 3 ...................................................................... 7<br /> Bảng 5. Kế hoạch nhân sự giai đoạn 4 ....................................................................... 8<br /> Bảng 6. Kế hoạch nhân sự giai đoạn 5 ....................................................................... 8<br /> Bảng 7. Phân bố mẫu khảo sát trực tiếp cá nhân ...................................................... 12<br /> Bảng 8. Số lượng người có nhu cầu vay vốn ............................................................ 14<br /> Bảng 9. Lý do không có nhu cầu vay vốn ................................................................ 15<br /> Bảng 10. Số lượng sinh viên ở các hệ học ................................................................ 16<br /> Bảng 11. Số lượng sinh viên ở các ngành học .......................................................... 17<br /> Bảng 12. Số lượng theo các mức thu nhập ............................................................... 18<br /> Bảng 13. Số lượng theo mức chi tiêu hàng tháng ..................................................... 18<br /> Bảng 14. Số lượng theo nguồn thu nhập cá nhân ..................................................... 19<br /> Bảng 15. Số lượng theo độ tuổi ................................................................................ 20<br /> Bảng 16. Số lượng theo hộ khẩu thường trú ............................................................. 21<br /> Bảng 17. Năm tỉnh thành có số lượng làm khảo sát nhiều nhất ............................... 22<br /> Bảng 18. Tỷ lệ nhận biết dịch vụ của Prudential Finance ........................................ 23<br /> Bảng 19. Mục đích vay vốn ...................................................................................... 24<br /> Bảng 20. Hình thức vay ............................................................................................ 25<br /> Bảng 21. Khoản tiền muốn vay ................................................................................ 26<br /> Bảng 22. Xếp hạng tầm quan trọng của các yếu tố trong dịch vụ cho vay vốn ....... 27<br /> Bảng 23. Mức độ yêu cầu đối với các yếu tố trong dịch vụ cho vay vốn ................ 27<br /> Biểu đồ 1. Tỷ lệ giới tính khảo sát ............................................................................ 13<br /> Biểu đồ 2. Tỷ lệ nhu cầu vay vốn ............................................................................. 14<br /> Biểu đồ 3. Tỷ lệ lý do không có nhu cầu vay vốn .................................................... 15<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản