Báo cáo nhận xét thử việc

Chia sẻ: Lê Thị Thanh Nhàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
700
lượt xem
103
download

Báo cáo nhận xét thử việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo nhận xét thử việc" là văn bản trình bày báo cáo của nhân sự thử việc và nhận xét của trưởng bộ phận. Từ đó, trưởng bộ phận đưa ra đề xuất và thông qua ý kiến xét duyệt của Giám đốc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm nội dung chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nhận xét thử việc

Đoạn trích "Báo cáo nhận xét thử việc" sẽ phần nào giúp các bạn hình dung được những nội dung chính cần được trình bày trong báo cáo, mời các bạn cùng tham khảo.

 BÁO CÁO NHẬN XÉT THỬ VIỆC

- Họ và tên:........................................................................... Sinh ngày:.................................................
- Địa chỉ:.................................................................................................................................................       
- Điện thoại:............................................................................................................................................
- Trình độ chuyên môn:........................................................ Kinh nghiệm:............................................
- Bộ phận:...............................................................................................................................................
- Ngày vào làm việc: .............................................................................................................................. .
I. Phần tự báo cáo của nhân sự thử việc:
1. Công việc đã hoàn thành:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Công việc chưa hoàn thành. Lý do?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Đề xuất, ý kiến của bản thân:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
Xác nhận của nhân sự thử việc: Ký tên................................................................................................. 
II. Phần nhận xét của trưởng bộ phận:
1. Đánh giá chung:
- Thái độ làm việc:...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- Ý thức kỷ luật:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- Khả năng tiêp thu công việc:................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- Khả năng phát triển công việc:.............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- Quan hệ xã hội, đồng nghiệp:...............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Công việc đã làm được:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................                    ................................................................................................................................................................                    ................................................................................................................................................................                   
3. Công việc chưa làm được:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Đánh giá kết quả thực hiện công việc:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Giải quyết ý kiến của nhân sự thử việc:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
III. Đề xuất của trưởng bộ phận
¨ Đồng ý tiếp nhận, Ký HĐLĐ chính thức với tổng thu nhập ..............................đồng/ tháng Với chức danh công việc .........................................................................................................................................................
¨ Điều chuyển sang bộ phận:................................................................................................................
¨ Gia hạn thử việc: Từ ngày................/.............../..........đến ngày................../............./.......................
¨ Chấm dứt thời hạn thử việc do không đạt yêu cầu
IV. Ý kiến của Giám đốc
¨ Đồng ý đề xuất của trưởng bộ phận
Ý kiến khác: …………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                    Ngày.......tháng........năm 20.....
                   Giám đốc                                P. Nhân sự                         Trưởng bộ phận
   
Các bạn thể tài liệu "Báo cáo nhận xét thử việc" về máy bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang  tailieu.vn để tham khảo dễ dàng hơn. Mặt khác, có một số biểu mẫu khác có thể các bạn sẽ quan tâm như: Tự nhận xét kết quả tập sựPhiếu đánh giá tập sự5 mẫu báo cáo kết quả thử việc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản