Báo cáo -Quản lý vốn của doanh nghiệp

Chia sẻ: elirabetter

Tham khảo tài liệu 'báo cáo -quản lý vốn của doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo -Quản lý vốn của doanh nghiệp

M ục lục
- Nêu tầm quan trọng của vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tại sao lại phải quản lý vốn
- Nêu kết cấu của đề tài (gồm 3 phần)
Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại
CDT
I. Giới thiệu và khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và
thương mại CDT
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và
thương mại CDT
2. Đặc điểm hoạt động của công ty
2.1. Chức năng
2.2. Nhiệm vụ
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động của công ty sản xuất
kinh doanh
3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của công ty
3.2. Chức năng
4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty
4.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
II. Khái quát một số kết quả đã đạt được của Công ty những năm vừa
qua
1. Sự tăng trưởng của công ty về doanh thu đạt bao nhiêu (%) của
năm 2004 so với năm 2003
2. Lập sơ đồ báo cáo kết quả kinh doanh
Phần II: Công tác quản lý vốn tại Công ty TNHH xây dựng và thương
mại CDT
I. Khái quát chung về vốn
1. Khái niệm về vốn của doanh nghiệp
2. Phân loại vốn kinh doanh
3. Nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp
II. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng
và thương mại CDT
1. Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của Công ty
1.1. Lập bảng
1.2. Nhận xét đánh giá sự thay đổi nguồn vốn và sử dụng vốn năm
2004
2. Đánh giá tình hình huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất
kinh doanh của công ty
2.1. Kết quả tăng hay giảm tỷ trọng về vốn của công ty
2.2. Lập bảng
3. Tình hình tổ chức nguồn vốn và phân bổ nguồn vốn đáp ứng nhu
cầu sản xuất kinh doanh
3.1. Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2. Lập bảng
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty
- Hiệu quả sử dụng có 3 loại: VLĐ, VCĐ, VKD
Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại
Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT
I. Đề ra những giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn tại Công ty.
1. Một số giải pháp.
Kết luận.
Lời nói đầu
Vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng
quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy bất kỳ
một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn
đề tạo lập vốn, quản lý đồng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm mang lại lợi
nhuận cao nhất cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản
lý tài chính, tín dụng và chấp hành đúng pháp luật nhà nước.
Sự phát triển kinh tế kinh doanh với quy mô ngày càng lớn của các
doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lượng vốn ngày càng nhiều. Mặt khác
ngày nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao và các doanh
nghiệp hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở với xu
thế quốc tế hoá ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh trên thị trường ngày
càng khốc liệt thì nhu cầu vốn dài hạn của doanh nghiệp cho sự đầu tư
phát triển ngày càng lớn. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải huy động cao độ
nguồn vốn bên trong cũng như bên ngoài và phải sử dụng đồng vốn một
cách có hiệu quả cao nhất.
Chính vì thế quản lý vốn là một bộ phận cấu thành quan trọng trong
hệ thống quản lý kinh tế tài chính quản lý và điều hành kiểm soát các hoạt
động về tình hình sử dụng nguồn vốn và phát triển biết phân bổ nguồn vốn
sao cho hợp lý tránh tình trạng dư thừa, lãng phí, thất thu về nguồn vốn làm
ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của công tác quản lý vốn
trong hoạt động kinh doanh. Em chọn Công ty TNHH xây dựng và thương
mại CDT làm nơi thực tập và mạnh dạn đi sâu nghiên cứu tổng hợp quy
trình sử dụng quản lý vốn và quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Được
sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Thị Lụa và sự giúp đỡ của các
cán bộ kế toán của doanh nghiệp em đã làm đề tài về : "Quản lý vốn của
doanh nghiệp" do trình độ và kinh nghiệm chưa nhiều nên bài làm của em
còn nhiều thiếu sót em kính mong thầy cô giáo chỉ bảo và giúp đỡ để em
hoàn thành tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại
CDT
Phần II: Công tác quản lý vốn của Công ty TNHH xây dựng và
thương mại CDT
Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
của Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT.
Phần I
Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT
I. Giới thiệu và khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và
thương mại CDT
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và
thương mại CDT
Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT là một doanh nghiệp tư
nhân được thành lập theo quyết định số 4425/QĐ-TLDN ngày 14/06/1994
của UBND thành phố Hà Nội và hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh
số 072010 ngày 21/06/1994 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Trụ sở chính của Công ty là 15 Hàn Thuyên - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Công ty có xưởng sản xuất riêng ở Giáp Nhị - Thanh Trì.
Từ khi mới thành lập, điều kiện vật chất ban đầu của công ty còn rất
nghèo nàn, lạc hậu chỉ có vài thiết bị, máy móc cũ và hơn chục công nhân
có trình độ tay nghề thấp, sản phẩm chủ yếu là sản xuất các mặt hàng về
bộ phận trang trí nội thất: các loại cửa sổ, cửa ra vào… quy mô sản xuất
của xưởng còn nhỏ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao,
đời sống công nhân còn nhiều khó khăn. Thời kỳ sau 10 năm đổi mới với sự
đầu tư đúng hướng từng bước chắc chắn, nhờ đó công ty đã có được vị trí
của mình trên thị trường Việt Nam mà thời điểm này có nhiều công trình
lớn, nhiều hợp đồng đã ký kết với công ty. Năm 1999 được coi là mốc khá
quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đã
mạnh dạn xin vay vốn ngân hàng đầu tư máy móc kỹ thuật hiện đại, mở
rộng quy mô sản xuất nhận thêm nhiều công nhân mới hầu hết đều có
trình độ từ trung cấp trở lên.
Năm 2000, công ty đã mạnh dạn đầu tư theo chiều sâu đưa trọn vẹn
dây truyền thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất chế tạo các sản phẩm:
cửa sổ, cửa ra vào, vách ngăn bằng vật liệu tốt… với công suất lớn và ưu
việt hơn nhiều so với phương pháp làm thủ công truyền thống nên thị
trường rất ưa chuộng. Trong cơ chế thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm là
vấn đề hết sức khó khăn và nan giải đối với không ít các doanh nghiệp.
Thế nhưng đối với những sản phẩm được sản xuất tạo Công ty TNHH xây
dựng và thương mại CDT thì sản xuất ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó
không có sản phẩm ứ đọng, thậm chí có khi sản xuất không đủ để cung
ứng trên thị trường, công nhân phải làm thêm ca để hoàn thành các đơn đặt
hàng, phục vụ các công trình đúng thời hạn, đời sống của tập thể công
nhân ngày càng được nâng lên.
Năm 2002, ngoài việc chế tạo, ngoài các sản phẩm chủ lực như các
loại cửa hoa, cửa xếp, cửa sổ, cửa ra vào bằng kính khung nhôm với mẫu
mã đa dạng, phong phú phục vụ các công trình lớn của công ty, công ty còn
mở rộng kinh doanh theo đơn đặt hàng.
Trải qua 10 năm kể từ ngày thành lập đến nay công ty đã từng bước
phát triển lớn mạnh cả về đội ngũ cán bộ công nhân viên và quy mô sản
xuất. Công ty đã tạo được niềm tin và uy tín tốt với khách hàng và các đối
tác kinh doanh trong và ngoài giữ vững và phát huy vị thế của mình trên thị
trường đầy biến động. Để có được một công ty như hiện nay, vững vàng
trong cơ chế thị trường, sẵn sàng hội nhập khu vực và quốc tế là cả một
chặng đường vất vả vươn lên của một tập thể đoàn kết, nhất trí với một
ban lãnh đạo công ty đầy nhiệt huyết, có tài, có tâm và có quan điểm đúng
đắn. Mặt khác, công ty rất chú trọng đến công tác đào tạo lại CBCN để
đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ của công cuộc đổi mới. Công ty luôn ra sức
cải tiến trang thiết bị máy móc, hạ thấp giá thành sản phẩm tăng cường
công tác quản lý chất lượng, đẩy mạnh tiếp thị và mở rộng mạng lưới tiêu
thụ sản phẩm trên phạm vi cả nước như Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên, Hà
Nam… Đây chính là động lực quyết định sự tăng trưởng của công ty trong
nhiều năm qua.
2. Đặc điểm hoạt động của công ty
2.1. Chức năng
Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT với chức năng chủ yếu
là sản xuất các mặt hàng trang trí nội thất như các loại cửa mẫu mã đa
dạng và các chi tiết cơ khí kỹ thuật cao cung cấp và phục vụ thị trường và
các công trình xây dựng… phương châm kinh doanh của công ty là giá cả
phải chăng, chất lượng đảm bảo do đó uy tín của công ty ngày càng được
nâng lên.
2.2. Nhiệm vụ
Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở chức năng nhiệm
vụ được giao, năng lực hiện có của đơn vị và nhu cầu thị trường.
Tổ chức tiếp thị, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế thuộc
chức năng nhiệm vụ được giao của công ty.
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình quy phạm kỹ thuật chuyên
ngành, đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn lao động, vệ sinh môi
trường.
Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của nhà nước trong
sản xuất kinh doanh, quan hệ tốt với các cơ quan chức năng hữu quan và
địa phương.
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chính sách đối với người lao động chăm
lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ CN. CBCNV, đảm bảo điều kiện làm việc
cho người lao động.
3. Đặc điểm công tác và tổ chức quản lý lao động
Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT là doanh nghiệp tư
nhân. Do đặc điểm của ngành, sản phẩm có nhiều loại khác nhau nên việc
tổ chức sản xuất và quản lý cũng có nhiều điểm đặc thù và ngày hoàn
thiện.
3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của công ty


TỔNG GIÁM ĐỐC
Phó giám đốc Phó giám đốc
Phòng Phòng Phòng Phòng
Khoa học kiểm định Khoa học kiểm định
kỹ thuật chất lượng kỹ thuật chất lượng
và tiêu thụ và tiêu thụ

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản