BÁO CÁO " Quan trắc và phân tích môi trường nước thải Của cơ sở sản xuất nước giải khát Xuân Trường "

Chia sẻ: k3nk0ny3k

Đối tượng quan trắc: Cơ sở sản xuất nước giải khát _ Trường Xuân (Nằm trên đường Phú Minh, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội). 2. Mục đích quan trắc: - Đánh giá chất lượng nước thải sau khi sử lý của cơ sở sản xuất. - Rèn luyện kỹ năng thực hành, phục vụ thực tập quan trắc môi trường nước.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÁO CÁO " Quan trắc và phân tích môi trường nước thải Của cơ sở sản xuất nước giải khát Xuân Trường "

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Khoa Môi Trường
BÀI BÁO CÁO
Quan trắc và phân tích môi trường nước thải
Của cơ sở sản xuất nước giải khát _ Xuân Trường

GVHD : Lê Thị Trinh
NHÓM : II/2
LỚP : CĐ8KM1
Danh sách thành viên nhóm

Phạm Ngọc Anh
1.
Nông Thị Thùy Chi
2.
Nguyễn Thị Bích
3.
Nguyễn Tuấn Anh
4.
Tạ Quang Bách
5.
Nguyễn Văn Chương
6.
Những nội dung chính :
1. Đối tượng quan trắc.
2. Mục đích quan trắc.
3. Khảo sát hiện trạng.
4. Xác định vị trí lấy mẫu, phương
pháp lấy mẫu.
5. Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị kỹ
thuật
6. Tiến hành lấy mẫu.
1. Đối tượng quan trắc: Cơ sở sản
xuất nước giải khát _ Trường Xuân
(Nằm trên đường Phú Minh, Phú Diễn, Từ
Liêm, Hà Nội).
̣ ́ ́
2. Muc đich quan trăc:
- Đanh giá chât lượng nước thai sau khi sử
́ ́ ̉
lý cua cơ sở san xuât.
̉ ̉ ́
- Rèn luyện kỹ năng thực hành, phục vụ
thực tập quan trắc môi trường nước.
3. Khảo sát hiện trạng
Vị trí cac điểm quan trắc nhà may
́ ́
4. Xác định vị trí lấy mẫu và
phương pháp lấy mẫu:
a. Lựa chọn điểm quan trắc:lấy tại 3
địa điểm:
+ Cách cống xả nước thải số 1 khoảng
2m
+ Cách cống xả số 2 khoảng 1.5m
+ ở giữa hồ chỉ thị
. Phương pháp lấy mẫu:
- QCVN 24 : 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về nước thải công nghiệp.
- TCVN TCVN 5981-1995 ( ISO 6107 - 2 ):Chất
lượng nước – lấy mẫu – hưỡng dẫn kỹ thuật
- Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5993 – 1995: chất
lượng nước - lấy mẫu - hướng dẫn bảo quản
và xử lý.
5. Kiểm tra
+)Dụng cụ:
- 4 bình PE loại 1,5l để đựng mẫu và 1bình
thủy tinh tối màu(V= 500ml) phải rửa sạch,
dán nhãn, các chai lọ đựng mẫu,…
- Các dụng cụ PTN thông thường: 4 pipet (
1ml, 2ml, 2quả bóp cao su, 2 bình tia nước
cất,2 đũa thủy tinh, giấy thử pH, xô nhỏ xách
hóa chất,…
Tên hóa chất
STT Cách pha Ghi chú
Hút 1ml cho
có sẵn 500ml
H2SO4 đậm đặc mẫu
1
Hút 1ml cho
500ml
có sẵn mẫu
HNO3 đậm đặc
2

Cân 42.5g MnCl2.4H20 hòa
tan bằng nước cất Hút 1ml cho
trong bình định 500ml
mức 100ml rồi định mẫu
Dung dịch MnCl2 mức tới vạch
3

Cân 15g KI hòa tan
trong nước cất. hòa
tan 50g NaOH, trộn
lẫn 2 dung dịch thu Hút 1ml cho
Hỗn hợp được rồi pha loãng 500ml
mẫu
KI+ NaOH thành 100ml
4
 Thiết bị lấy mẫu chuyên dùng & cac tai liêu khac:
́ ̀ ̣ ́
+ Máy đo nước đa chỉ tiêu(đối với các thông số đo
nhanh như pH, nhiệt độ, độ đục, độ dẫn,độ mặn,
DO)
- Tài liệu: bao gồm các bản đồ, thông tin chung về khu
vực lấy mẫu.
- Thời tiết: Khí tượng thủy văn.
- Kiêm tra danh sach cac dụng cu, nhân sự , thiêt bi,
̉ ́ ́ ̣ ̣́
kiêm tra vệ sinh hiêu chuân thiêt bi, đo trước khi ra
̉ ̣ ̉ ̣́
hiên trường.
̣
- Cac thiêt bị bao hô: gang tay, áo blu, khẩu trang, ủng,
́ ́ ̉ ̣
y tế tai chô…
̣ ̃
- Các hóa chất, dụng cụ lấy mẫu và bảo quản
mẫu.
- Các biểu mẫu, nhật kí quan trắc và phân tích.
- Các phương tiện phục vụ hoạt động lấy mẫu và
vận chuyển mẫu
6. Tiến hành lấy mẫu và bảo quản mẫu tại
hiện trường
+ Cách lấy mẫu tại cơ sở:
- Lấy nước tại các điểm đã định trước bằng
xô nhỏ.
́ ̃ ́ ̀
- Sau khi lây mâu xong tiên hanh đo nhanh
tai hiên trường.
̣ ̣
- Ghi lai kêt quả đo.
̣ ́
- Tráng rửa bình đựng mẫu vài lần bằng
nước ở nơi lấy mẫu, lấy mẫu nước tràn đầy
bình.
- Thêm hóa chất bảo quản vặn chặt nút
tránh rò rỉ, nhiễm bẩn mẫu.
Bảo quản mẫu như sau:
Cách bảo quản Chỉ tiêu pt
STT

- Bảo quản lạnh 2-50C Cặn, kiềm, clorua,
1
N02-
- Axit hóa đến pH< 2 bằng H2S04 COD, Tổng NitƠ,
2
NH4+, N03-
(1ml / 500ml mẫu).

- Bảo quản lạnh 2-50C.
- Axit hóa đến pH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản