BÁO CÁO " Quan trắc và phân tích môi trường nước thải Của cơ sở sản xuất nước giải khát Xuân Trường "

Chia sẻ: k3nk0ny3k

Đối tượng quan trắc: Cơ sở sản xuất nước giải khát _ Trường Xuân (Nằm trên đường Phú Minh, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội). 2. Mục đích quan trắc: - Đánh giá chất lượng nước thải sau khi sử lý của cơ sở sản xuất. - Rèn luyện kỹ năng thực hành, phục vụ thực tập quan trắc môi trường nước.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản