Báo cáo quản trị nhân lực 4 - TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

Chia sẻ: cuocsongtuoidep_lp

Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức...Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực trong tổ chức.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo quản trị nhân lực 4 - TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

LOGO
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
NHÓM 5­ K41 TKKD   
DANH SÁCH NHÓM 4

1 VĂN THỊ CÃ


2 NGUYỄN THỊ HẰNG


3 PHẠM THỊ LIÊN


4 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG


5 PHAN THỊ THANH THỦY
www.themegallery.com
6 NGUYỄN THỊ ÁNH TRANG


7 HỒ HOÀNG TRUNG

Company Logo
LOGO
CHƯƠNG 4 ­ TUYỂN MỘ VÀ 
TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC   
Làm thế nào để tuyển được đúng người???
www.themegallery.com
Company Logo
NỘI DUNG
 Quá trình tuyển mộ
• Khái niệm và tầm quan trọng
• Nguồn và phương pháp tuyển mộ nhân
lực
• Quá trình tuyển mộ
 Tuyển chọn nhân lực
• Khái niệm và tầm quan trọng
• Quá trình tuyển chọn
www.themegallery.com
• Một số vấn đề cần quan tâm khi tuyển
chọn trong tổ chức

Company Logo
• Theo bạn tuyển mộ nhân lực là gì?
• Vai trò của tuyển mộ trong Quản trị nhân lực?
www.themegallery.com
Company Logo
Tuyển mộ là quá trình thu hút những người 
xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã 
hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. 
     
www.themegallery.com
Company Logo
 Một quyết định từ chối sai tất nhiên là không 
tốt”, ­ Joel Spolsky giải thích, ­ “nhưng nó 
không có hại cho công ty. Còn quyết định 
tiếp nhận sai sẽ làm hại cho tập đoàn và 
đương nhiên phải mất nhiều công sức mới 
có thể sửa chữa được”. 
         
          
www.themegallery.com
Company Logo
        Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu 
quả của quá trình tuyển chọn, ảnh hưởng đến nguồn 
nhân lực trong tổ chức.
  
   Ngoài ảnh hưởng tới việc tuyển chọn, công tác tuyển mộ 
còn tác động đến các chức năng khác của quản trị 
nguồn nhân lực như:
 Đánh giá tình hình thực hiện công việc, thù lao
lao động.
 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
www.themegallery.com
 Các mối quan hệ lao động...Company Logo
KẾT LUẬN

    Tuyển mộ, tuyển chọn và các chức năng 
khác của Quản trị nhân lực có mối quan hệ 
qua lại với nhau
www.themegallery.com
Company Logo
Nguồn tuyển mộ nhân lực

  Các tổ chức có thể tuyển mộ nhân lực ở bên 
trong tổ chức cũng như từ thị trương lao động 
bên ngoài. 
www.themegallery.com
Company Logo
PHƯƠNG PHÁP TUYỂN MỘ NHÂN LỰC

 Đối với nguồn tuyển mộ từ bên trong
 Thông qua bản thông báo tuyển mộ về các vị
trí công việc cần tuyển người. (Được gửi đến
các nhân viên trong tổ chức)
 Thông qua người quen giới thiệu.
 Thông qua các thông tin trong “Danh mục các
kỹ năng” của người lao động. (thông tin này
thường được lưu trữ trong phần mềm quản lý
www.themegallery.com
nhân sự của cty)Company Logo
 Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngoài:
 Thông qua người quen giới thiệu.
 Thông qua việc quảng cáo trên các phương
tiện truyền thông.
 Thông qua các trung tâm môi giới và giới thiệu
việc làm.
 Thông qua các hội chợ việc làm.
 Thông qua các trường đào tạo.
www.themegallery.com
Company Logo
QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ

 Yêú tố nào ảnh hưởng đến thành công của việc 
tuyển mộ?
www.themegallery.com
Company Logo
 Các yếu tố thuộc về tổ chức:
 Uy tín của cty.
 Quảng cáo và các mối quan hệ xã hội.
 Các quan hệ với công đoàn, các chính sách
nhân sự và bầu không khí tâm lý trong tập
thể.
 Chi phí.
www.themegallery.com
Company Logo
 Các yếu tố thuộc về môi trường:
 Các điều kiện về thị trường lao động (Cung,
cầu lao động).
 Các xu hướng kinh tế.
 Thái độ của xã hội đối với một số nghành
nghề nhất định.
www.themegallery.com
Company Logo
NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC TUYỂN MỘ

 Lập kế hoạch tuyển mộ: 
Đầu tiên, tổ chức cần xác định xem cần 
tuyển bao nhiêu người cho từng vị trí 
cần tuyển. Tổ chức cần tuyển mộ được 
số người nộp đơn nhiều hơn số người 
cần thuê mướn vì trong quá trình tuyển 
mộ sẽ có một số người nộp đơn không 
đủ điều kiện hoặc không chấp nhận 
điều kiện về công việc.  
www.themegallery.com
   
Company Logo
Làm thế nào để tổ chức có thể xác định được 
bao nhiêu người cần tuyển mộ cho từng vị trí 
cần tuyển???
www.themegallery.com
Company Logo
 Để giải quyết vấn đề trên, chúng ta phải xác định các tỷ 
lệ sàng lọc hợp lý và chính xác. Các tỷ lệ sàng lọc sẽ thể 
hiện mối quan hệ về số lượng các ứng viên còn lại ở từng 
bước trong quá trình tuyển chọn và số người được chấp 
nhận vào bước kế tiếp.
 Tỷ lệ sàng lọc có ảnh hưởng tới chi phí tài chính, tâm lý 
của người dự tuyển và kỳ vọng của người xin việc. Hiện 
nay ở nước ta tỷ lệ sàng lọc của các tổ chức vẫn vẫn tuỳ 
theo ý định chủ quan của người lãnh đạo
 Các tỷ lệ sàng lọc do đặc thù công việc, tâm lý xã hội của 
người xin việc quyết định.(yếu tố thu nhập là quan trọng 
www.themegallery.com
nhất)Company Logo
Thị trường lao động


Chất lượng nguồn lao động
Các yếu tố ảnh 
hưởng đến tỷ lệ 
Mức độ phức tạp của công việc
sàng lọc
Tâm lý chọn nghề của tập thể 
người lao động
www.themegallery.com
Kinh nghiêm của tổ chức trong 
công tác tuyển mộCompany Logo
 Sàng lọc theo mô hình kim tự tháp
 6:1 : Qua lần sàng lọc hồ sơ đầu tiên mời
16-17% ứng viên đến cty(tham gia thi viết)
 4:3 : Qua bài thi viết, chọn 75% ứng viên
mời tham gia phỏng vấn
 3:2 : Qua PV, chọn 2/3 mời tham gia PV
sâu, đó có thể là vài vòng PV(65-70%)
 2:1 : Quyết định cuối cùng là 50%
www.themegallery.com
Company Logo
 Ví dụ về tỷ lệ sàng lọc ở một cty da giày:
 Tỷ lệ giữa số người được phỏng vấn và số
người được mời đến ở vòng tiếp theo là 6/1.
 Tỷ lệ số người được mời đến và số người
được đề xuất tuyển là 5/1.
 Tỷ lệ giữa số người được đề xuất và số
người được chấp nhận là 2/1.
 Như vậy tỷ lệ chung cho cả quá trình tuyển mộ 
là 60/1, điều này có nghĩa là cứ 60 người được 
www.themegallery.com
mời đến phỏng vấn thì có 1 người được chấp 
nhận vào làm việc.

Company Logo
Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ

 Để tuyển mộ được đủ số lượng và chất lượng 
người lao động vào các vị trí việc làm còn thiếu 
người, tổ chức cần cân nhắc, lựa chọn xem ở vị 
trí công việc nào nên lấy người từ bên trong tổ 
chức và vị trí nào lên lấy người từ bên ngoài tổ 
chức và đi kèm với nó là một phương pháp phù 
hợp.
www.themegallery.com
Company Logo
 Tổ chức tuyển dụng cần xác định được :
 Các loại văn bản, qui định về tuyển dụng
cần tuân theo.
 Số lượng nhân viên cần tuyển.
 Tiêu chuẩn nhân viên cần tuyển.
 Số lượng, thành phần hội đồng tuyển dụng.
 Quyền hạn, trách nhiệm của hội đồng tuyển
dụng.
www.themegallery.com
Company Logo
 Ðể nắm được nhu cầu về nhân viên, doanh 
nghiệp nên cân nhắc các yếu tố sau: 

1. Xác định loại kỹ năng doanh nghiệp sẽ cần.
2. Xác định doanh nghiệp sẽ cần bao nhiêu loại
kỹ năng khác nhau.
3. Xác định các cách khác nhau để đáp ứng được
các kỹ năng đó.
4. Xác định loại nhiệm vụ cần làm.
www.themegallery.com
Company Logo
Đối với nguồn nhân lực bên trong tổ chức, bao gồm những 
người đang làm việc cho tổ chức

 Ưu điểm:
 Nhân viên sẽ dễ dàng tiếp thu công việc mới vì họ
đã được làm quen và hiểu mục tiêu doanh nghiệp.
 Tạo ra sự thi đua rộng rãi trong các nhân viên, kích
thích nhân viên làm việc.
 Tiết kiệm thời gian làm quen với công việc.
 Công việc của tổ chức sẽ được diễn ra liên tục
không bị gián đoạn.
 Hạn chế các quyết định sai trong đề bạt và thuyên
www.themegallery.com
chuyển lao động.
 Tăng sự trung thành, tình cảm đối với tổ chức.


Company Logo
 Nhược điểm:
 Những ứng viên khác không được chọn sẽ có
tâm lý không phục lãnh đạo, dễ gây mâu
thuẫn nội bộ.
 Tạo ra phong cách làm việc xơ cứng vì theo
nếp cũ.
 Đối với các DN vừa và nhỏ thì sẽ không thay
đổi được chất lượng lao động.
www.themegallery.com
Company Logo
 Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngoài tổ chức, 
bao gồm:
 Những SV đã tốt nghiệp các trung tâm đào
tạo ở trong và ngoài nước.
 Những người đang trong thời gian thất ngiệp,
bỏ việc cũ.
 Những người đang làm việc tại các tổ chức
khác.
www.themegallery.com
Company Logo
 Ưu điểm:
 Đây là những người được trang bị những kiến
thức tiên tiến và có hệ thống.
 Nhân viên mới vào doanh nghiệp sẽ tạo ra
phong cách làm việc mới.
 Thổi luồng sinh khí mới cho hoạt động công
ty.
 Mang những điểm hay của các công ty khách
vào áp dụng.
www.themegallery.com
 Họ có khả năng thay đổi phong cách làm việc
cũ của tổ chức mà không sợ những người
trong tổ chức phản ứng.
Company Logo
 Nhược điểm:
 Mất thời gian để họ làm quen với công việc
mới.
 Nếu thường xuyên tuyển người ở bên ngoài
tổ chức (nhất là trong vệc đề bạt,thăng chức)
sẽ gây tâm lý thất vọng cho các nhân viên
khác vì họ nghĩ mình không có cơ hội được
thăng tiến, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp
khi thực hiện các mục tiêu của tổ chức.
 Nếu tuyển mộ nhân viên của các đối thủ
cạnh tranh thì phải chú ý đến các bí mật của
www.themegallery.com
đối thủ nếu không họ sẽ kiện. Vì đối thủ sẽ
nghĩ là họ bị lộ bí mật kinh doanh của mình.

Company Logo
LƯU Ý: Khi tuyển nguồn từ bên ngoài cần chú ý tới 
những rủi ro có thể xảy ra vì các kỹ năng của các ứng 
viên chỉ ở dạng tiềm năng, chưa được thể hiện trực tiếp 
ra bên ngoài do đó người được tuyển mộ sẽ không đáp 
ứng được ngay cho công việc.
www.themegallery.com
Company Logo
 Làm thế nào để có thể tìm được người nộp 
đơn xin việc?
Có thể áp dụng các hình thức thông báo tuyển 
dụng sau đây:
   ­ Thông qua văn phòng dịch vụ lao động.
   ­ Quảng cáo trên báo chí, đài phát thanh, vô 
tuyến truyền hình.
   ­ Niêm yết trước cổng doanh nghiệp.
www.themegallery.com
Company Logo
 Chúng ta có thể tuyển mộ lao động ở 
đâu???
www.themegallery.com
Company Logo
Các tổ chức cần phải lựa chọn các vùng để tuyển mộ, vì 
đây là những yếu tố quyết định sự thành công của quá 
trình tuyển mộ. 
 Nếu tổ chức có nhu cầu tuyển mộ số lượng lớn lao động 
phổ thông thì lực lượng lao động ở vùng nông thôn là 
phù hợp nhất.
 Đối với các loại lao động cần chất lượng cao thì chúng 
ta tập trung vào các địa chỉ sau:
 Các trường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề.
 Các trung tâm công nghiệp và dịch vụ, các khu chế
xuất và có vốn đầu tư nước ngoài.
 Thị trường lao động đô thị nơi tập trung hầu hết các
www.themegallery.com
loại lao động có chất lượng cao của tất cả các
ngành nghề như kỹ thuật, kinh tế quản lý và nhất là
các nghề đặc biệt.

Company Logo
 Khi xác định các địa chỉ tuyển mộ chúng ta cần phải 
chú ý tới một số vấn đề sau đây:
 Các tổ chức cần xác định rõ thị trường lao động
quan trọng nhất của mình, mà ở đó có nhiều đối
tượng thích hợp nhất cho công việc trong tương lai.
 Phân tích lực lượng lao động hiện có để từ đó xác
định nguồn gốc của những người lao động tốt nhất.
• Ví dụ, cùng đào tạo trong khối ngành kinh tế,
nhưng sẽ có một số trường đại học cho ta những
sinh viên thích ứng với mọi công việc và luôn đạt
www.themegallery.com
được hiệu quá cao.Company Logo
         Chú ý là khi tuyển mộ thì không nên tập 
trung quá nhiều vào một nguồn nhất định, 
như thế sẽ làm mất tính đa dạng và phong 
phú của nguồn tuyển mộ.
www.themegallery.com
Company Logo
 Khi các địa chỉ tuyển mộ đã được khẳng định thì 
vấn đề tiếp theo của các tổ chức là xác định thời 
gian và thời điểm tuyển mộ. Để xác định thời 
gian và thời điểm trong chiến lược tuyển mộ ta 
cần lập kế hoạch cho thời gian trước mắt và lâu 
dài (

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản