Báo cáo " Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam "

Chia sẻ: hoathinhbrave

Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam đảm bảo tính ổn định của BLHS: BLHS sẽ chỉ phải sửa đổi, bổ sung khi cần thay đổi quy định chung về tội phạm và hình phạt cũng như quy định về các tội phạm cụ thể có tính truyền thống và ổn định mà điều này nói chung ít xảy ra, không thể thường xuyên như việc phải bổ sung hay sửa đổi quy định về các tội phạm cụ thể phát sinh cùng với tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản