Báo cáo số 247/BC-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
4
download

Báo cáo số 247/BC-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 247/BC-BGDĐT về việc báo cáo nhanh ngày thi thứ nhất- đợt I (môn toán, vật lí khối A) kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 (ngày 04/7/2008) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 247/BC-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 247/BC-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008 BÁO CÁO NHANH NGÀY THI THỨ NHẤT- ĐỢT I (MÔN TOÁN, VẬT LÍ KHỐI A) KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 (ngày 04/7/2008) 1. Tình hình tổ chức thi - Khối thi: khối A và khối V - Môn thi: sáng 04/7/2008 thi môn Toán (tự luận); chiều thi môn Vật lí (trắc nghiệm). - Số trường tổ chức thi: 92 đại học, học viện và các trường đại học - Số điểm thi: 992 - Số phòng thi: 24.782 - Số thí sinh đăng kí dự thi: 915.010 - Số thí sinh đến dự thi buổi thứ nhất (môn Toán): 618.994 - Tỷ lệ thí sinh dự thi/số đăng kí dự thi: 67,65% (năm 2007số thí sinh dự thi khối A là 541.413/763.828, đạt tỷ lệ 70,88%) - Số thí sinh đến muộn: 3, không được dự thi: 3 (năm 2007 có 2 thí sinh). 2. Tình hình kỉ luật thi của ngày thi thứ nhất a) Thí sinh bị xử lí kỉ luật: 79, trong đó: - Khiển trách: 18 - Cảnh cáo: 9
  2. - Đình chỉ: 51 - Thi hộ: 1 Lý do xử lí kỷ luật (có văn bản kèm theo) (Năm 2007, trong ngày thi đầu tiên: Số thí sinh vi phạm kỉ luật: 65, trong đó: Khiển trách 18, Cảnh cáo 7, Đình chỉ 38, Thi hộ 2) b) Cán bộ coi thi bị xử lí kỉ luật: 20, trong đó: - Khiển trách: 15 - Cảnh cáo: 0 - Đình chỉ: 5 Lý do xử lí kỷ luật: - Những trường hợp bị đình chỉ thi do cán bộ coi thi mang điện thoại di động vào phòng thi và 1 trường hợp mang máy tính vào khu vực thi ; - Những trường hợp bị khiển trách do cán bộ coi thi kí trước vào tờ giấy thi và giấy nháp của thí sinh khi thí sinh chưa ghi đầy đủ thông tin vào tờ giấy thi, giấy nháp theo qui định, làm việc riêng trong lúc coi thi. (Năm 2007 số cán bộ vi phạm là 11, trong đó: Cảnh cáo 5, Đình chỉ 6) 3. Tình hình chung - Về đề thi: bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối, không có bất kì phản ánh nào về đề thi của cả 2 môn Toán và Vật lí. + Các tình hình khác - Thời tiết bình thường, không ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh. - An toàn giao thông: theo thông tin từ Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, trong ngày không có thí sinh nào bị tai nạn giao thông; đã có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng cảnh sát giao thông, cùng với lực lượng sinh viên tình nguyện các trường đại học, nên tại các thành phố lớn không có ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến giờ thi của thí sinh, vì vậy không có thí sinh nào đến muộn giờ thi. - Vệ sinh an toàn thực phẩm: tốt, không xảy ra sự cố đặc biệt. - Thông tin liên lạc thông suốt trong cả 2 buổi thi.
  3. - Cung cấp điện, nước, đảm bảo ổn định ở hầu hết các Hội đồng thi. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo); - UBVHGDTTNNĐ của QH (để b/c); - Ban TG TW (để b/c); - VPCP (để b/c); - Các Thứ trưởng; - Các báo, đài; - Các Vụ, Cục; Bành Tiến Long - Lưu: VT, Vụ GDĐH
Đồng bộ tài khoản