Báo cáo: Sử dụng công cụ geosptial để đánh giá tiềm năng sinh khối từ cassava crop của tỉnh Thái Bình

Chia sẻ: three_12

Nội dung của Sử dụng công cụ geosptial để đánh giá tiềm năng sinh khối từ cassava crop của tỉnh Thái Bình nhằm nêu tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình, tiềm năng sinh khối cassava crop của tỉnh Thái Bình.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản